Job

Arsyet Pse Punonjësit Zgjedhin Të Qëndrojnë Në Kompaninë Tuaj

11 arsyet kryesore pse punonjësit e talentuar qëndrojnë:

Infografia e mëposhtme përshkruan arsyet kryesore pse punonjësit e talentuar qëndrojnë më gjatë në kompaninë tuaj.

 • Të frymëzuar për të punuar më me zgjuarsi
 • Ndjehen të vlerësuar, të njohur, të respektuar
 • Të mentoruar
 • Paguhen mirë
 • Përfitime dhe stimuj të mirë
 • Besojnë në misionin dhe vizionin e kompanisë
 • Kënaqshmëria me mjedisin e punës
 • Punë emocionuese dhe sfiduese
 • Marrëdhënie të shkëlqyera me eprorët e tyre
 • Balanci jetë-punë
 • Rritja, Mësimi dhe Zhvillimi i Karrierës

Cilat janë arsyet e zakonshme pse punonjësit e lënë punën e tyre?

Një nga arsyet kryesore pse punonjësit largohen nga puna është për shkak të shefit/menaxherit të tyre. Siç thonë ata, ata kanë lënë punën e tyre, jo kompaninë.

Cilat janë arsyet se përse punonjësit qëndrojnë në kompani?

Punonjësit e jashtëzakonshëm dhe të talentuar qëndrojnë në një kompani për shumë arsye. Kjo mund të jetë për shkak se ata ndjehen sikur janë të respektuar, të njohur dhe të vlerësuar ose thjesht sepse po paguhen mirë.

Si mund t'i frymëzoni punonjësit tuaj që të punojnë më me zgjuarsi?

Lërini punonjësit tuaj të marrin pjesë në programet seminarike që do t'i ndihmojnë ata të fitojnë më shumë njohuri në zanatin e tyre.

Si mund t’i bëni punonjësit tuaj të ndjehen të vlerësuar?

Në çdo arritje që ata kanë, nuk do të të dëmtojë nëse do të i'u dërgonit urimet tuaja apo edhe një shenjë të vogël vlerësimi.

Si mund t'i bëni punonjësit tuaj të ndihen të njohur?

 • Lërini punonjësit tuaj të shpërblejnë njëri-tjetrin
 • Ofroni një platformë
 • Lërini të marrin vendime të rëndësishme
 • Jepini atyre surpriza të vogla
 • Jini specifik kur i lavdëroni
 • Jepuni atyre kohë shtesë pushimi
 • Jini transparent
 • Inkurajoni komente nga punonjësit tuaj
 • Organizoni ngjarje në të cilat merr pjesë e gjithë kompania juaj

Si mund t’i bëni punonjësit tuaj të ndjehen të respektuar?

Mënyra më e mirë se si mund t'i bëni punonjësit tuaj të ndihen të respektuar është duke i trajtuar ata me mirësjellje, dashamirësi dhe edukatë në çdo kohë.

Pse duhet t'i mentoroni punonjësit tuaj?

Ju duhet të mentoroni punonjësit tuaj:

 • Si hyrje për të punësuarit e rinj
 • Për të ndihmuar në zhvillimin e aftësive të punonjësit tuaj në një fushë specifike
 • Për të ndihmuar stafin ekzistues të kalojë në një rol më të lartë

Pse duhet t'i paguani punonjësit tuaj në mënyrë të drejtë?

 • Punonjësit flasin
 • Ata mendojnë për pagën e tyre më shumë se ju
 • Ata do t'ju japin avantazhe
 • Ata nuk e kanë problem shkallët e pagave
 • Kur zgjidhni të negocioni, vetëm do të humbni

Cilat janë përfitimet dhe stimujt e zakonshëm për punonjësit?

 • Sigurimi Mjekësor
 • Sigurimi i aftësive të vecanta
 • Sigurim i jetës
 • Përfitimet e Pensionimit
 • Koha e pushimit e paguar
 • Përfitimet dytësore

Çfarë ndodh kur punonjësit tuaj besojnë në misionin dhe vizionin e kompanisë?

Kur ata besojnë dhe jetojnë me misionin dhe vizionin e kompanisë, ata bëhen të etur për të kryer detyrat dhe përgjegjësitë e tyre të përditshme jo vetëm për përfitimet e tyre individuale, por për të gjithë kompaninë.

Si mund të zbatoni kënaqësinë në mjedisin e punës?

 • Duke ofruar një mjedis pune pozitiv
 • Me shpërblim dhe njohje
 • Me përfshirjen dhe angazhimin e vendit të punës
 • Duke zhvilluar potencialin e punëtorit
 • Duke vlerësuar kënaqësinë në punë

Si mund t'i lejoni punonjësit tuaj të ndihen se puna e tyre është emocionuese dhe sfiduese?

T'i lini punonjësit tuaj të ndiejnë se puna e tyre është emocionuese dhe sfiduese është mënyra më e mirë që mund t'i shmangni ata të largohen nga kompania.

Pse janë të rëndësishme karakteristikat e punëdhënësve?

Shumica e punonjësve largohen nga kompania e tyre jo për shkak të punës së tyre, përkundrazi, ata largohen për shkak të karakterit të punëdhënësit të tyre.

Si mund të promovoni ekuilibrin punë-jetë?

 • Pyetni se çfarë kanë nevojë
 • Edukojini ata
 • Mos i dërrmoni ata
 • Përqafoni orarin fleksibil
 • Mbështetni punën nga shtëpia
 • Inkurajoni efikasitetin e punës
 • Promovoni shëndetin
 • Nxitni kreativitetin
 • Drejtoni me shembuj

Si mund të promovoni rritjen në karrierë, të mësuarit dhe zhvillimin tek punonjësit tuaj?

Ju mund të nxisni të mësuarit, rritjen dhe zhvillimin e punonjësve tuaj duke vlerësuar pikat e forta dhe të dobëta të tyre, duke iu përshtatur stileve të ndryshme të të mësuarit, duke e bërë mësimin argëtues dhe ndërveprues, duke përfituar nga kurset në internet dhe duke rishikuar informacionin.
 

Marrë nga: MobileMonkey