Publiko punë

PortalPune.com daton që nga 01.05.2008, është krijuar duke parë kërkesat e shumta për informim të shpejt të punëkërkuesve për të gjitha vendet e lira të punës, si dhe këshillimin e punëkërkuesve për zvhillim të karrierës, njoftimin e punëdhënësve me punëkërkues të kualifikuar, gjithmonë duke shërbyer si urë lidhëse në mes të punëkërkuesëve dhe punëdhënësve.

Pse Portal Pune?

1

Shfletime ditore

+102 mijë

2

Shlfetime mujore

+3.2 milion

3

Rrjete sociale

+255 mijë ndjekës

4

Mosha mesatare

19-40 vjeç

 • Pozicioni i Konkursit
 • Kohëzgjatja (Nga 1 deri në 30 ditë)
 • Menagjimin e aplikuesëve dhe caktimin e intervistave
 • Publikimi i profilit dhe foto albumit të kompanisë
 • Shprendarje në rrjetet sociale
 • Dizjanimi i kampanjës per rrjete sociale
 • Publikimi i artikujve mujor për kompaninë
 • Baner reklamues (800x300, 728x90, 300x250)
 • Pin to top (Me pages shtes 40 E)
 • Autopost (Pas 15 dite konkursi ripublikohet)
 • Publikimi i logos në fund të faqes tek lista partner
 • Ndihmë në përpilimit të konkursit
 • Pozicioni i Konkursit
 • Kohëzgjatja (Nga 1 deri në 30 ditë)
 • Menagjimin e aplikuesëve dhe caktimin e intervistave
 • Publikimi i profilit dhe foto albumit të kompanisë
 • Shprendarje në rrjetet sociale
 • Dizjanimi i kampanjës per rrjete sociale
 • Publikimi i artikujve mujor për kompaninë
 • Baner reklamues (800x300, 960x200, 300x250)
 • Pin to top (Me pages shtes 40 E)
 • Autopost (Pas 15 dite konkursi ripublikohet)
 • Publikimi i logos në fund të faqes tek lista partner
 • Ndihmë në përpilimit të konkursit

Gold
125 €

 • Ne fillim te faqes Gold
 • 15x
 • 800x300px dhe 300x250px
 • Pozicioni i Konkursit
 • Kohëzgjatja (Nga 1 deri në 30 ditë)
 • Menagjimin e aplikuesëve dhe caktimin e intervistave
 • Publikimi i profilit dhe foto albumit të kompanisë
 • Shprendarje në rrjetet sociale
 • Dizjanimi i kampanjës per rrjete sociale
 • Publikimi i artikujve mujor për kompaninë
 • Baner reklamues (800x300, 728x90, 300x250)
 • Pin to top (Me pages shtes 40 E)
 • Autopost (Pas 15 dite konkursi ripublikohet)
 • Publikimi i logos në fund të faqes tek lista partner
 • Ndihmë në përpilimit të konkursit

Premium +
78 €

 • Tek pozicioni Premium
 • 1
 • 9x
 • 728x90px
 • Pozicioni i Konkursit
 • Kohëzgjatja (Nga 1 deri në 30 ditë)
 • Menagjimin e aplikuesëve dhe caktimin e intervistave
 • Publikimi i profilit dhe foto albumit të kompanisë
 • Shprendarje në rrjetet sociale
 • Dizjanimi i kampanjës per rrjete sociale
 • Publikimi i artikujve mujor për kompaninë
 • Baner reklamues (800x300, 728x90, 300x250)
 • Pin to top (Me pages shtes 40 E)
 • Autopost (Pas 15 dite konkursi ripublikohet)
 • Publikimi i logos në fund të faqes tek lista partner
 • Ndihmë në përpilimit të konkursit

Premium
48 €

 • Tek pozicioni Premium
 • 1
 • 6x
 • Pozicioni i Konkursit
 • Kohëzgjatja (Nga 1 deri në 30 ditë)
 • Menagjimin e aplikuesëve dhe caktimin e intervistave
 • Publikimi i profilit dhe foto albumit të kompanisë
 • Shprendarje në rrjetet sociale
 • Dizjanimi i kampanjës per rrjete sociale
 • Publikimi i artikujve mujor për kompaninë
 • Baner reklamues (800x300, 960x200, 300x250)
 • Pin to top (Me pages shtes 40 E)
 • Autopost (Pas 15 dite konkursi ripublikohet)
 • Publikimi i logos në fund të faqes tek lista partner
 • Ndihmë në përpilimit të konkursit

Basic
29 €

 • Tek pozicioni Basic
 • 1
 • 3x