Shërbimet

Ne jemi të vendosur të punojmë me ekipin tuaj të burimeve njerëzore për të siguruar, që jo vetëm është zgjedhur kandidati i duhur për pozicionin e duhur, por bashkepunimin e vlerësojmë si partneritet afatgjatë, me qëllim që punëtori dhe punëdhënësi të punojnë krah për krah për të arritur rezultate të jashtëzakonshme, përmes shërbimeve tona.

Shpall punë

Portal Pune është lider në tregun e punës, i themeluar në vitin 2008, ku kemi arritur që përmes shërbimeve tona të fitojmë besimin e Punëdhënësve dhe Punëkërkuesëve, duke arritur rekord te vizitorëve në www.portalpune.com

Shërbimet e rekrutimit

Shërbimin e rekrutimit e ofrojmë me staf të specializuar për lëmin e Resurseve Humane përmes brendit tonë HR Partners, ku posedojmë bazën e të dhënave me profile / kandidat të besueshëm dhe të verifikuar.

Reklamimi

REKLAMO në Portal Pune, me mesatarishtë 51 mijë vizita ditore, vizita mujore 1.3 Milion. Ndjekës në Rrjete Sociale: Facebook 140 mijë | Instagram 30 mijë | Rjete tjera 15 mijë.

Blog

Në këtë hapësirë trajtohen tema të ndryshme qe kanë të bëjnë me tregun e punës, me shkrime nga ekspert të fushave përkatëse.

Bëje ndryshimin me Portal Pune

Krijo llogarinë tani