Job
  • Kompani: GIZ
  • Lokacioni i punës: Prishtinë
  • Publikuar: 15-09-2022
  • Data e përfundimit: 26-09-2022
  • Kategori: OJQ

Call for expression of Interest – Development of billing and revenue collection software.

Browser-i juaj nuk e përkrah formatin PDF

Shkarkoje këtu