Për GIZ

Pozitat e biznesit

Publikuar

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023
Skaduar

Communication Specialist

 • Publikuar: 19-05-2023
 • Skadon: 31-05-2023
Skaduar

INVITATION TO TENDER

 • Publikuar: 15-05-2023
 • Skadon: 26-05-2023
Skaduar

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 05-05-2023
 • Skadon: 18-05-2023
Skaduar

INVITATION TO TENDER

 • Publikuar: 04-05-2023
 • Skadon: 16-05-2023
Skaduar

Request for offers - 83437664 - Polic...

 • Publikuar: 28-04-2023
 • Skadon: 08-05-2023
Skaduar

Request for offer - 83437662 - Legal ...

 • Publikuar: 28-04-2023
 • Skadon: 08-05-2023
Skaduar

Request for offer - 83437659 - Lead a...

 • Publikuar: 28-04-2023
 • Skadon: 08-05-2023
Skaduar

Request for offer - 83437660 - Legal ...

 • Publikuar: 28-04-2023
 • Skadon: 11-05-2023
Skaduar

Request for offers

 • Publikuar: 28-04-2023
 • Skadon: 02-05-2023