Job
 • Kompani: IP - KOS SH.P.K.
 • Lokacioni i punës: Fushë Kosovë, Gjilan, Lipjan, Prishtinë, Prizren
 • Publikuar: 13-09-2022
 • Data e përfundimit: 14-10-2022
 • Kategori: Shitje

Arkatar/e në market, Operator i/e shitjes në pompë

“IP-KOS” sh.p.k. me numër unik identifikues: 810834673 me adresë në: Rr. Pennsylvania Nr. 41 (Marigona Residence), Graqanicë; 10000, Republika e Kosovës, me datë: 13/09/2022 shpall:

                                                                          K O N K U R S 

Lokacioni:  Lipjan, Preoc (Qagllavicë), Prishtinë (Dragodan),(Kodra e trimave)Fushe Kosove, Gjilan, Prizren

Kushtet e punës

 • Pagë atraktive, sigurim shëndetësor, orari i punës dhe pushimet sipas legjislacionit në fuqi

Përshkrimi i pozitës: Arkatar/e në market: 

 • Arkatar/e në market është përgjegjës për mbarëvajtjen e punës në marketin e pikës shitëse;
 • Do të jetë përgjegjës për furnizimin me produkte dhe rregullimin e rafteve;
 • Raportimin e saktë të shitjeve;

Kualifikimet Arsimore dhe Profesionale për pozitën Arkatar/e në market

 • Të ketë të përfunduar së paku shkollën e mesme apo të lartë;
 • Përparësi do të kenë kandidatët të cilët kanë përvoje pune;

Lokacioni:  Lipjan, Preoc (Qagllavicë), Prishtinë (Dragodan),(Kodra e trimave)Fushe Kosove, Gjilan, Prizren

Përshkrimi i pozitës: Operator i/e  shitjes në pompë

 • Operator i/e shitjes ne Pompe do të jetë përgjegjës për shërbimin e klientëve;
 • Mbravjtjen e punës në pikën shitëse, lëvizjen dhe rendin e klienteve;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat ku zhvillohet puna të jëtë e pastër;
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave të menaxherit të drejtpërdrejtë;

Kualifikimet Arsimore dhe Profesionale për pozitën Operator i/e  i shitjes në pompë

 • Të ketë të përfunduar së paku shkollën e mesme apo të lartë;
 • Përparësi do të kenë kandidatët të cilët kanë përvoje pune;

Mënyra e Aplikimit:
Të gjithë të interesuarit për pozitat e lartëcekura  mundë të aplikojnë:

 • Duke plotësuar formularin  për aplikim i cili gjendet  në linkun e më poshtëm 
 • https://forms.gle/1fXyjtvTQLtrBoeGA
 • Apo duke dërguar të dhënat personale (Emri mbiemri, nr kontaktues, datlindja, lokacioni) në pikën më të afërt të IP Petrol:
 • Në Facebook “IP Petrol” :
 • Në viber përmes numrit +383 49 933 310:

Konkursi është i hapur  deri më dt. 13-10-2022