Job
  • Kompani: IP - KOS SH.P.K.
  • Adresa: Rr. Elez Berisha Nr.20; 10000 Prishtinë, Kosovë

Për IP - KOS SH.P.K.

P – KOS është brend me renome në Kosovë, me cilësinë më të lartë të garantuar të derivateve në treg.

Kompania IP-KOS është themeluar në janar të vitit 2014. Ka qenë pjesë e kompanisë ltaliane ‘IP Gruppo API’ në Kosovë dhe pas përmbylljes me sukses të kontratës 5 vjeçare me “IP-Gruppo API” ka vazhduar me avancim të identitetit të kompanisë dhe investime të reja në pikat e saj shitëse. Ky avancim i mundëson IP-KOS të zhvillojë më tej afarizmin duke ofruar produkte të reja të mbështetura nga teknologjitë e fundit, investime të reja në pikat e saja shitëse, zgjerim të rrjetit dhe risi në shërbim ndaj klientëve. IP-KOS është besnik i vlerave për të cilat njihet në treg, duke shërbyer derivate me cilësi të përsosur dhe me korrektësinë e garantuar falë investimeve në teknologji të avancuar e cila tashmë është implementuar në IP-KOS.

Pozitat e biznesit