Job
  • Kompani: KEDS Energy
  • Lokacioni i punës: Prishtinë
  • Publikuar: 17-09-2022
  • Data e përfundimit: 30-09-2022
  • Kategori: Inxhinieri

Teknik i Ndërtimtarisë

Vende të lira të punës 

#KEDS shpall konkurs për vend të lirë të punës në pozitën:

• Teknik i Ndërtimtarisë

Lokacioni: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është 30-09-2022

Të gjithë kandidatët e kualifikuar mund të aplikojnë në këtë link:

https://careers.keds-energy.com/#/activeJobDetails/104

#konkurs #pune #prishtine #teknik #ndertimtari