Job
 • Kompani: EL TAXI
 • Lokacioni i punës: Prishtinë
 • Publikuar: 22-08-2022
 • Data e përfundimit: 20-01-2023
 • Kategori: Taksi

Operatorë/e të qendrës së thirrjeve/Bazistë/e (4), Shofer/e (40), Punëtor në autolarje (2)

EL – TAXI  - KONKURS PUNE

Taxi më i ri në shehër!

Ju ftojmë të bëheni pjesë e rrugëtimit tonë ELEKTRIK!

Prishtinës po i shtohet një kompani që është e përgjegjshme ndaj ambientit, e përgjegjshme dhe profesionale në ofrimin e shërbimit të bartjes së pasagjerëve dhe ofron kushte të mira dhe ambient të këndshëm për punë.

Operatorë/e të qendrës së thirrjeve/bazistë/e (4 vende)

Ju duhet të keni:

 • Përvojë paraprake si bazistë/e (është përparësi)
 • Sjellje profesionale dhe të jeni komunikativ;
 • Aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit;
 • Njohuri për operim me sistemet e menaxhimit të qendrës së thirrjeve;
 • Aftësi të mira për orientimin e shoferëve në lagjet e Prishtinës;
 • Aftësi për të menaxhuar fluksin e thirrjeve dhe punën nën presion;
 • Disponueshmëri të punoni me orar fleksibil;
 • Njohuri bazike të gjuhës angleze.

Ne ju ofrojmë:

 • Kontratë afatgjate;
 • Orar fleksibil;
 • Pagë konkurruese;
 • Bonuse në përformancë.

Shofer/e (40 Vende)

Ju duhet të keni:

 • Patent shofer (valid) të kategorisë B;
 • Përvojë paraprake në vozitje (së paku 2 vite) – preferohet përvoja paraprake në bartjen e pasagjerëve;
 • Aftësi për të menaxhuar vozitjen dhe pritjet e gjata në komunikacion;
 • Aftësi për të gjetur rrugë alternative që klienti të mbërrij në kohë në destinacionin e tij;
 • Disponueshmëri për të punuar me orar fleksibil;
 • Njohuri shumë të mira të lagjeve dhe rrugëve të Prishtinës;
 • Mosha e preferuar (30 – 55) vite.

Ne ju ofrojmë:

 • Kontratë afatgjate;
 • Orar fleksibil;
 • Pagë konkurruese dhe bonuse mbi mesatare.

Punëtor në autolarje (2 Vende)

Ne ju ofrojmë:

 • Ambient të mirë pune;
 • Orar fleksibil;
 • Pagë konkurruese.

Të gjithë të interesuarit mund të na kontaktojnë në numrat e telefonit: +383 46 222 777 dhe

+383 45 50 70 70 deri në ora 17:00 apo të dërgoni të dhënat tuaja përmes e-mail: eltaxi@mercomcompany.com