business

Njoftim për Furnizim me Aparate laboratorike T-22/2022

 • star Publikuar: 18-11-2022
 • star Skaduar: 01-12-2022
Kompani Islamic Relief Kosova
Kategori Ftesa për Tender
Numri i pozitave 1

Islamic Relief Kosova

Njoftim për Furnizim me Aparate laboratorike

Data e përgatitjes së njoftimit: 18/11/2022

T- 22/2022

Detajet për kontakt

Adresa Postare: Rr. Bajram Kelmendi nr 10/A, lagja Katër Llullat
Qyteti: PrishtinëKodi postar: 10000Vendi: Prishtinë
Personi kontaktues: Zyra e Prokurimit - IR Kosova

Telefoni: 038/232-431

Mobil:+383(0)44-239-349

Email: procurement@ir-rks.org

Përshkrimi

Islamic Relief është një organizatë humanitare ndërkombëtare me qendër në Birmingham të Britanisë së Madhe dhe e shtrirë në më shumë se 40 shtete të botës përfshirë Kosovën ku aktivitetin e ka filluar menjëherë pas lufte në vitin 1999 si Islamic Relief Kosova (IRK). Gjatë kësaj periudhe (më shumë se 20 vite) IRK ka implementuar projekte të ndryshme me karakter humanitar dhe zhvillimor, duke filluar prej atyre emergjente, edukative, shëndetësore, infrastrukturë si dhe financiare me anë të cilave ka kontribuar në zbutjen e brengave dhe nevojave të familjeve dhe individëve skamnorë në Kosovë.

Pjesë e projekteve të ndryshme me karakter humanitar është edhe projekti ku ka për qëllim furnizimin me aparate laboratorike. Islamic Relief Kosova do të bëjë implementimin e projektit ne bashkëpunim me Komunën e Gjilanit përkatësisht me drejtorinë e shëndetësisë.

Implementimi i projektit/furnizimit do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara nga Islamic Relief Kosova. Karakteristikat e këtij njoftimi për furnizimin janë të paraqitura në tabelën në vijim:

Data e dorëzimit te aparateve laboratorike është 40 dite nga nënshkrimi i kontratës.

Dokumentacioni që kërkohet të bashkëngjitet dosjes se tenderit:

Dokumentacioni ligjor Lloji
1.Certifikate e Biznesit Kopje
2.Certifikata e TVSH-sëKopje
3.Deklaratë me shkrim nga operatori ekonomik në të cilën thuhet se do ti përmbahet të gjitha detyrimeve për kryerjen e shërbimeve nga ky tender E vulosur dhe e nënshkruar nga kompania
4.Reference e implementimit te ndonjë projekti te ngjashëmE vulosur dhe e nënshkruar nga kompania bashkëpunuese
5.Garancion sipas specifikave te paisjeve Duke filluar nga 24 muaj
6.Licencë valide si dëshmi për shitjen e pajisjeve shëndetësoreKopje
7.TVSH – “Faturimi do te behet pa TVSH, duke shënuar në faturë referencën e nenit 33, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të Ligjit Nr.05/L-037 për TVSH” nga vendimi shpjegues publik nr 04/20160.00

# 1.1

ScreenLCDscreen
Machine BodyPlastic and metal frame
Max.speed12000rpm
Speed accuracy±20rpm
Max.RCF14800×g
Max Capacity24 samples ( 16x100 mm)
Timer range1min~99min59s
Acceleration / Deceleration rates1~10
MotorConverter motor
Motor power500W
Power supplyAC220V 50/60Hz 5A
Noise<55db
Net weight27kg
Gross weight33kg
Dimension400×350×340mm(L×W×H)
Package dimension500×420×410mm(L×W×H)

# 1.2

Features

LCD Screen
Flow-cell and cuvette mode possible
Internal thermal printer
Test modes: Single and double wavelength
Temperature control: RT, 25°C, 30°C, 37°C ± 0.1°C
Language: English or Spanish
Real-time-reaction curve display

Analysis Modes

Endpoint with or without reagent blank or sample blank
Bichromatic endpoint (double wavelength)
Kinetic
Fixed time (two point kinetic)
Linear regression
Absorbance
Multi-calibration curv

Optical System

Wavelengths: 300 – 800 nm
5 standard filters: 340, 405, 505, 546, 578 nm
3 free position for optional filter
Absorbance range: -0.500 – 3.500 Abs
Resolution: 0.001 Abs displayed; 0.0001 calculated
Light source: Halogen lamp

Data Management

Test memory: up to 60 methods programmable, 1000 test results
QC functions: Control repor

Interface

RS-232 bidirectional communication
SPP (Standard Parallel Port) for external Printer

Power Requirements, Weight and Dimensions

Power supply: 110/230 VAC, 50/60 Hz, 80 Watt
Net weight: 7 kg
Gross weight: 8.5 kg
Dimension: 360 x 318 x 160 mm (H x W x D).

1.3

Binocular microscope with achromatic 4/10/S40/S100x oil DIN 35 mm objectives, mechanical stage and LED illumination 325, 00 Secured wide field eyepieces WF 10x/18 mm Binocular 45° inclined tube, 360° rotation. Tube length 160 mm Nosepiece for 4 objectives. Ball-bearing mechanism and click-stops

Achromatic 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 and S100x N.A. 1.25, DIN 35 mm parfocal objectives The S40x objective is spring-mounted Square stage 115 x 100 mm with 55 x 22 mm X-Y translation stage Coaxial coarse and fine adjustments with 200 graduations. Precision 15 μm, 3 mm per rotation. Total travel approximately 15 mm. Friction adjustment Friction of focus control can be adjusted N.A.1.25 condenser with iris diaphragm and filter holder 1 W LED illumination with intensity control, rechargeable batteries with external power supply/charger Paint with Antibacterial Protection Layer Supplied with manual and dust cover in Styrofoam case.

1.4

TECHNICAL SPECIFICATION – VARIABLE VOLUME PIPETTES

Volume Range [µl]Increments [µl]Test Volume [µl]Inaccuracy (±) %Inaccuracy (±) µlImprecision(±) %Imprecision(±) µl
5-50 µl0.5520.1020.10
10-100 µl0.51030.301.50.15
100-1000 µl510022.000.70.70
20-200 µl12020.40.80.16
000-5000 µl5010000.88.000.33.00

1.5

General Features

Throughput:Up to 100 tests per hour
Test modes:Routine, Batch, Emergencies (STAT)
Sample type:Serum, Plasma, Urine, CSF
Computer:Built-in with touchscreen
Printer:Built-in thermal printer, external printer optional
Sample pre-dilution:Yes
Calibrator pre-dilution:No
Reaction Cuvettes:Disposable
Cuvette Washer:No
Measuring unit:Filter wheel photometer, 8 slots
Measuring range:320 nm - 850 nm
QC-program:Yes
LIS:One-way

Reagents / Samples / Calibrators & Controls / Cuvettes

Reagents:26 positions
Samples:9 positions
Cuvettes:90 cuvettes, 10 cuvettes per Strip
Sample volume:3.0 μL to 45 μL
Reaction volume:180 μL to 500 μL
Cuvette temperature:OFF/30/37°C ± 0.3°C
Reagent cooling:No
Tray removableYes

The Autolyser 100 has one combined rotating tray containing reagents, samples and reaction cuvettes.
The number of reagents and samples on board are variable for example:

9 samples + 26 reagents
12 samples + 24 reagents
....
42 samples + 6 reagents

Photometer

Wavelengths:340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 nm
Absorbance range:0.000 – 3.500 Abs
Resolution:0.0001 Abs
Lamp:Halogen Lam

Pippetting arms / Dilutor

Pipetting arms:1
Reagent pre-heating:Yes
Collision sensor:Yes
Liquid level detection:Yes
Dilutor:500 µL Syringe

Power Requirements, Weight and Dimensions

Power supply:100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Water consumption:< 3 L per hour
Net weight:70 Kg
Gross weight:80 Kg
Dimensions:630 mm x 480 mm x 510 mm ( LxWxH

1.6

General Features

Throughput Chemisty over : 250 tests/h
Throughput I.S.E. over : 200 tests/h
Throughput Chemisty + I.S.E: 220 tests/h (based on 20 I.S.E-samples)
Test modes: Routine, Batch, Emergencies (STAT), Profiles
Up to 500 tests in memory + unlimited relation tests
Sample: Serum, Urine, Plasma, CSFSample & Calibrator pre-dilution
Cooled reagent tray
Non disposable optical glass cuvettes
Solid state photometer with 10 channels 340-700nm
Crash sensor
QC programoptional barcode reader for sample and reagents
Bidirectional LIS

Reagents / Samples / Calibrators & Controls / Cuvettes

Reagent tray min: 24 positions, cooled
Sample tray min: 62 positions
Reaction tray: 32 glas cuvettes, heated
Sample volume: 1.8 μL to 100 μL
Reaction volume: 180 μL to 400 μL
Cuvette temperature: OFF/30/32/37°C ± 0.2°C (Peltier controlled)

Photometer

Solid state photometer min : 10 channel + 1 ref. channel
Wavelengths: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm
Absorbance range: 0.000 – 3.000 Abs
Sensitivity: ± 0.001 Abs
Accuracy: ± 1% from 0 to 2.000 O.D
Tungsten halogen lamp with dichroic reflector
Lamp Life time min 1500 hours

Pippetting arms / Dilutor

1x Pipetting arm
1x Long life ceramic dilutors
Dilutor precision: ± 0.1 %

Power Requirements, Weight and Dimensions

Power supply: 100 / 240 VAC, 50-60 Hz, 300 Watt
U.P.S.: 1500 Watt

Prodhues BE.

 1. Servisi I autorizuar ( Autorizimit)
 2. Pjeset rezerv( te ceken pjeset shpenzuese )
 3. Posedimi I Printerit Laserik
 4. Trajnimi I stafit

1.7

Aparat hematologjik 3 differencial

 • Specifikacionet per numrues hematologjik 3 DIFF.
 • Analizuesi hematologjik duhet ta kete Lexuesin e barkodit, USB, etj. Dhe te kete lidhje qe përfshin HL7 industriale
 • Analizuesi hematologjik duhet ta kete mundesin e Lidhjes LIS është përmes një porti LAN.
 • Analizuesi hematologjik duhet ti kete portat USB e panelit të përparmë. Dhe te pasme.
 • Analizuesi hematologjik duhet te kate valvulen prerëse pa mirëmbajtje qe siguron saktësi në rezultate rezultate të sakta dhe marrjen e sasis së mostrës .
 • Analizuesi hematologjik duhet të ofrrojnë një CBC të plotë nga vetëm 20 μl gjak. Kalipar, venoz .
 • Analizuesi hematologjik duhet ta kete grafiken moderne qe letson ne nje përdorim te lehte .
 • Analizuesi hematologjik duhet te min një 7 inç ekran i ndjeshëm në prekje që përmban një ekran me ngjyra 800 × 480 pixel pixel me një pamje.
 • Analizuesi hematologjik të kete Softueri intuitiv që thjeshton proceset e punës.
 • Analizuesi hematologjik të ketë analizimin e automatizuar te hematologjisë, thjeshtimi i proceseve të punës ,
 • Analizuesi hematologjik të kete regjistrimin me ID të pacientëve. Gjatësia e fushës së identitetit ka qene jo me pake se 50 karaktere ,
 • Analizuesi hematologjik duhet ta kete memorien mbi 50000 regjistrime ,
 • Analizuesi hematologjik duhet qe Marrja e mostrave në CBC të plotë jo me shume se një minutë
 • Analizuesi hematologjik duhet te përfshijnë marrjen e mostrave të përshtatëshme mikro-pipetë MPA. Te Bazuar në një kampion të thjeshtë të gishtit të marrë direkt nga pacienti , tërhiqni gjak në mikro-kapilarin special 20 μl. Te mos ndonje pergatitje paraprake per kete process.
 • Analizuesi hematologjik duhet te kete game te zgjatur per PLT
 • Analizuesi hematologjik duhet ti kete keta parametra : WBC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC
 • Analizuesi hematologjik duhet ti kete precizitetin CV WBC: ≤ 1.7% CV RBC: ≤ 0.9% CV MCV: ≤ 0.4% CV HGB: ≤ 0.5% CV PLT: ≤ 3.0%
 • Analizuesi hematologjik duhet per perdorim jo me shume se dy reagjent ,
 • Analizuesi hematologjik duhet ti kete mikserin /perziersin te integruar ne apparat.

Garancion se paku 24 muaj.

Çertifikaten e serviserit te autorizuar nga prodhuesi per servisim dhe mirembatje

Declarat per pjese percjelle se paku 8 vite.

# Montimi i paisjeve do të bëhet nga kompania fituese e tenderit.

Kuotimi financiar:

Specifikacioni i çmimeve për aparatet laboratorike
Nr.PërshkrimiNjesiaSasiaÇmimi/ Njesi pa TVSH Total pa TVSH
1.1Centrifuga (24 vende) copë1
1.2Fotometer biokimik copë1
1.3Mikroskopicopë1
1.4Pipeta automatike copë1
1.5Aparati Biokimik (Full Automatik A100 i)copë1
1.6Aparati Biokimik copë1
1.7Aparat hematologjik tre differencialcopë1
Total €

Vërejtje: Ofertat tuaja me dokumentacioni e tenderit duhet ti dërgoni me në një zarf të mbyllur me titull Oferta për furnizim me aparate laboratorike, Komuna e Gjilanit - Islamic Relief Kosova - duke i sjell ato në rrugën Bajram Kelmendi nr.10/A, 10000 Prishtinë.

Islamic Relief Kosova – ka zero tolerance ndaj cdo thyerje te procedurave si me poshtë:

 • Politikat kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit.
 • Kodi i Sjelljes.
 • Respektimi dhe mbrojtja e grupeve Vulnerable ( përfituesve ) te IRK-se.

Ofertat në zarf duhet të dërgohen në adresat e lartcekura më së voni deri më datë: 01/12/2022 në ora 15:00. Çdo ofertë e cila vjen pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në shqyrtim nga prokurimit.

Nënshkrimi:_______________

Shpalljet e fundit

Zyrtar/e për hulumtim të tregut

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023

Kontabilist/e

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 15-02-2023

PUNËTORË PËR MONTIMIN E RRETHOJAVE NG...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 01-03-2023

Poziv za prijavu - Obuka mekih veštin...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 25-02-2023

Thirrje për aplikim – Trajnim për aft...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 25-02-2023

Graphic Design Intern

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 28-02-2023

Menaxher/e

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023

Asistent/e të shitjes

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023