Job

Menaxher i shitjes, Mekanik për makineri Eskavator

Shoqëria "Lexalko" Sh.p.k. me seli në Lipjan, me numër të regjistrimit të biznesit 70965704, adresa: Rr. Ibrahim Rugova duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212.

K O N K U R S

Për këtë vend pune:

1)Menaxher i shitjes (1 vend)

2)Mekanik per makineri Eskavator  (1 vend)

1. Menaxher i Shitjes per ESKAVATOR (1 vend)

Kandidatët e interesuar për aplikim duhet ti plotësojnë këto kushte:

Kriteret per kandidate: 

 • Të ketë perfunduar studimet e larta. (Të preferueshme Inxhiner i Makinerisë, etj.)
 • Eksperiencë e mëparshme përvojë pune.
 • Njohuri te mira rreth produkteve te makineris (Eskavator.)
 • Te ketë njohuri te mira te gjuhes angleze.
 • Te ketë aftësi shumë të mira komunikuese
 • Te jete i sukseseshem ne zgjerimin e games se klienteles dhe ne ndertimin e raporteve me kliente te rinj.
 • Paga sipas marrëveshjes

2. MEKANIK  (1 vend)

Kandidatët e interesuar për aplikim duhet ti plotësojnë këto kushte:

Kriteret per kandidate: 

 • Të ketë perfunduar shkollen e Mesme Makanike.
 • Eksperience e meparshme pervojë pune.
 • Te ketë aftësi shumë të mira komunikuese
 • Paga sipas marrëveshjes

Aplikacionin me CV dhe referenca dorëzohen në e-mail adresen: lexalkoks@gmail.com

Telefoni Nr: +383 43 770 333