Job

Shofer distribuimi për rrjetet e marketeve, Mjeshtër Mishi (Kasap)

Leoni Group, shpallë konkurs për: 

  • Shofer distribuimi për rrjetet e marketeve
  • Mjeshtër Mishi (Kasap)

Detyrat dhe përgjegjësitë për Shofer:

  • Obligative përvoja e punes në distribuim (shprëndarje) të mallit nëpër rrjete të marketëve në tërë Kosovën.
  • Patent shoferi me kategoria B.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV me Fotografi, në subject e cekeni edhe pozitën për të cilën aplikoni, e-mail: info@leonigroup.net

Vetëm kandidatët e përzgjedhur dhe që kanë derguar CV sipas kerkesës tonë ftohen në intervistë.