Për UNDP in Kosovo

Rreth UNDP-së në Kosovë
Në terren në Kosovë që nga viti 1999, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim ka fituar një reputacion si një partner i pavarur dhe me përvojë në përpjekjet kolektive për të ndërtuar dhe forcuar institucionet e Kosovës dhe për të arritur zhvillim të qëndrueshëm.

Çfarë duam të arrijmë?

PNUD punon globalisht për të forcuar kornizat e reja dhe për të krijuar zgjidhje inovative për zhvillimin, reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë dhe ndryshimet klimatike. Ne mbështesim përpjekjet e Kosovës për arritjen e Objektivave të reja të Zhvillimit të Qëndrueshëm, të cilat do të udhëheqin politikën dhe financimin e UNDP-së deri në vitin 2030.

Vizioni ynë është ai i një Kosove të begatë, gjithëpërfshirëse dhe politikisht stabile brenda Evropës. Në mbështetje të këtij vizioni, UNDP fokusohet në ndërtimin dhe ndarjen e zgjidhjeve në tre fusha:

· Qeverisja e përgjegjshme

· Rritja gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshmëria ndaj klimës

· Kohezioni social

Pozitat e biznesit

Skaduar

RFQ - Request for quotation

 • Publikuar: 01-08-2022
 • Skadon: 12-08-2022
Skaduar

RFP - Request for proposal

 • Publikuar: 01-08-2022
 • Skadon: 12-08-2022
Skaduar

Request for proposal: "Professional t...

 • Publikuar: 28-07-2022
 • Skadon: 11-08-2022
Skaduar

Local Consultant for Investigative gr...

 • Publikuar: 27-07-2022
 • Skadon: 05-08-2022
Skaduar

Request for proposal: "Design, develo...

 • Publikuar: 27-07-2022
 • Skadon: 09-08-2022
Skaduar

Proposal for the Development and main...

 • Publikuar: 22-07-2022
 • Skadon: 04-08-2022
Skaduar

Local Consultant for Support on Draft...

 • Publikuar: 06-07-2022
 • Skadon: 19-07-2022
Skaduar

Project Assistant - (MGGC) Municipal ...

 • Publikuar: 06-07-2022
 • Skadon: 20-07-2022
Skaduar

Senior Local Advisor for the Needs As...

 • Publikuar: 06-07-2022
 • Skadon: 19-07-2022
Skaduar

Proposal for Development of Centraliz...

 • Publikuar: 04-07-2022
 • Skadon: 18-07-2022