Për UNDP in Kosovo

Rreth UNDP-së në Kosovë
Në terren në Kosovë që nga viti 1999, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim ka fituar një reputacion si një partner i pavarur dhe me përvojë në përpjekjet kolektive për të ndërtuar dhe forcuar institucionet e Kosovës dhe për të arritur zhvillim të qëndrueshëm.

Çfarë duam të arrijmë?

PNUD punon globalisht për të forcuar kornizat e reja dhe për të krijuar zgjidhje inovative për zhvillimin, reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë dhe ndryshimet klimatike. Ne mbështesim përpjekjet e Kosovës për arritjen e Objektivave të reja të Zhvillimit të Qëndrueshëm, të cilat do të udhëheqin politikën dhe financimin e UNDP-së deri në vitin 2030.

Vizioni ynë është ai i një Kosove të begatë, gjithëpërfshirëse dhe politikisht stabile brenda Evropës. Në mbështetje të këtij vizioni, UNDP fokusohet në ndërtimin dhe ndarjen e zgjidhjeve në tre fusha:

· Qeverisja e përgjegjshme

· Rritja gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshmëria ndaj klimës

· Kohezioni social

Pozitat e biznesit

Skaduar

Project Associate

 • Publikuar: 06-03-2023
 • Skadon: 14-03-2023
Skaduar

Digital Engagement of Youth for Socia...

 • Publikuar: 03-03-2023
 • Skadon: 13-03-2023
Skaduar

RFP Developing of an awareness campai...

 • Publikuar: 03-03-2023
 • Skadon: 15-03-2023
Skaduar

Title: Project Manager (EU Support to...

 • Publikuar: 23-02-2023
 • Skadon: 15-03-2023
Skaduar

RFQ Purchase of 1 Ground Penetration ...

 • Publikuar: 13-02-2023
 • Skadon: 24-02-2023
Skaduar

Digital Transformation Analyst

 • Publikuar: 09-02-2023
 • Skadon: 15-02-2023
Skaduar

RFQ - Plant shields for greening path...

 • Publikuar: 06-02-2023
 • Skadon: 17-02-2023
Skaduar

Events and Communication Assistant

 • Publikuar: 27-01-2023
 • Skadon: 08-02-2023
Skaduar

RFP for the Drafting of the Managemen...

 • Publikuar: 28-12-2022
 • Skadon: 27-01-2023
Skaduar

RFQ - PV POWER PLANT FOR THE CITY LIB...

 • Publikuar: 19-12-2022
 • Skadon: 30-12-2022