Për UNDP in Kosovo

Rreth UNDP-së në Kosovë
Në terren në Kosovë që nga viti 1999, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim ka fituar një reputacion si një partner i pavarur dhe me përvojë në përpjekjet kolektive për të ndërtuar dhe forcuar institucionet e Kosovës dhe për të arritur zhvillim të qëndrueshëm.

Çfarë duam të arrijmë?

PNUD punon globalisht për të forcuar kornizat e reja dhe për të krijuar zgjidhje inovative për zhvillimin, reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë dhe ndryshimet klimatike. Ne mbështesim përpjekjet e Kosovës për arritjen e Objektivave të reja të Zhvillimit të Qëndrueshëm, të cilat do të udhëheqin politikën dhe financimin e UNDP-së deri në vitin 2030.

Vizioni ynë është ai i një Kosove të begatë, gjithëpërfshirëse dhe politikisht stabile brenda Evropës. Në mbështetje të këtij vizioni, UNDP fokusohet në ndërtimin dhe ndarjen e zgjidhjeve në tre fusha:

· Qeverisja e përgjegjshme

· Rritja gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshmëria ndaj klimës

· Kohezioni social

Pozitat e biznesit

Skaduar

Request for proposal

 • Publikuar: 25-04-2023
 • Skadon: 22-05-2023
Skaduar

RFP for Initiative on planting trees ...

 • Publikuar: 14-04-2023
 • Skadon: 27-04-2023
Skaduar

RFP - Awareness-raising campaign in K...

 • Publikuar: 13-04-2023
 • Skadon: 27-04-2023
Skaduar

PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT PËR PERSONA ...

 • Publikuar: 12-04-2023
 • Skadon: 22-05-2023
Skaduar

Gender Officer

 • Publikuar: 07-04-2023
 • Skadon: 20-04-2023
Skaduar

THIRRJE PËR APLIKIME - Trajnime profe...

 • Publikuar: 05-04-2023
 • Skadon: 24-04-2023
Skaduar

RFQ - Purchase of five Leica S9D Ster...

 • Publikuar: 29-03-2023
 • Skadon: 12-04-2023
Skaduar

Project Officer

 • Publikuar: 16-03-2023
 • Skadon: 27-03-2023
Skaduar

RFP for Drafting the Strategy for the...

 • Publikuar: 09-03-2023
 • Skadon: 31-03-2023
Skaduar

RFQ for procurement of archive file s...

 • Publikuar: 07-03-2023
 • Skadon: 16-03-2023