Për SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar. Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë vepron që nga viti 1999 dhe tashmë është përkujdesur për mbi 1000 fëmijë të braktisur dhe nevojtarë. Burim kryesor i financimit të SOS Fshatrave të Fëmijëve janë donacionet, sponzorimet, donacionet në mallra si dhe shërbimet tjera nga i gjithë vendi. 

Pozitat e biznesit

Publikuar

SOS Teze

 • Publikuar: 12-05-2023
 • Skadon: 12-06-2023
Publikuar
Skaduar

Ftese per oferte/Invitation to Offer ...

 • Publikuar: 12-05-2023
 • Skadon: 22-05-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE

 • Publikuar: 05-05-2023
 • Skadon: 17-05-2023
Skaduar

Ftesë për Ofertë

 • Publikuar: 26-04-2023
 • Skadon: 04-05-2023
Skaduar

Ftesë për ofertë - Shërbime printimi

 • Publikuar: 12-04-2023
 • Skadon: 18-05-2023
Skaduar

SOS Teze

 • Publikuar: 01-03-2023
 • Skadon: 22-03-2023
Skaduar

FTESË PËR KONSULENT

 • Publikuar: 01-02-2023
 • Skadon: 09-02-2023
Skaduar

RE - ADVERTISEMENT: NATIONAL PROGRAMM...

 • Publikuar: 26-01-2023
 • Skadon: 01-02-2023
Skaduar

FTESE PER OFERTE: Shërbime hoteliere ...

 • Publikuar: 24-01-2023
 • Skadon: 22-02-2023