Log in
X

Company Name

Four Points By Sheraton Prishtina

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Banakier (3)

Banakier (3)

Information

Publish Date

11.05.2020

End Date

26.05.2020

Categories

Hoteleri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Four Points By Sheraton Prishtina hap vende të lira të punës

Data e shpalljes: 11 Maj 2020

Vendndodhja: Prishtinë, Kosovë

Departamenti: Ushqim & Pije

I raporton: Menaxherit të Restaurantit / Asistent/e menaxherit te restaurantit

Përgjegjës për:                                           -

Qëllimi i punës

Përgjegjës për funksionim të mirë dhe efikase të barit, si dhe për cilësinë e shërbimit dhe siguron që konsumatorët të marrin shërbim të shkëlqyeshëm. Përgjegjës për marrjen e porosive, përgatitjen e koktejeve dhe pijeve sipas standardeve në përputhje me rregullat e hotelit, në mënyrë efikase dhe profesionale. Të siguroj higjiene, pastërti dhe rregull ne bar. 

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Përgatit kokteje dhe pije sipas standardeve. Shërben ushqim dhe pije për konsumatorët në mënyrën më të sjellshme, efikase dhe profesionale që të arrihet niveli me i larte i kënaqësisë së konsumatorëve.
 • Të ketë njohuri të plote të menus së pijeve sa i përket përmbajtjes, çmimeve, përbërësve dhe mënyrës së përgatitjes. Të bëj rekomandime për të ndihmuar konsumatorët kur ka nevoje.
 • Të ju përgjigjet kërkesave të konsumatorëve në mënyrë profesionale dhe në kohen e duhur. Te krijoj lidhje të mira me konsumatorët që të plotësohen kërkesat e tyre në mënyre qe të ndahen sa më të kënaqur. Vendos synime që duhesh t'i mbërrish ose ti tejkalosh sa i përket shkalles së kënaqësisë së konsumatorëve te vendosura nga hoteli
 • Te trajtoj ankesat e konsumatorëve në mënyrë profesionale dhe direkte.
 • Kontrollon higjienën, pastërtinë dhe parregullsitë eventuale te pjesëve te barit. Bashkëpunon me stafin inxhinierik dhe departamentet e mirëmbajtjes per çdo çështje dhe kërkesa te mirëmbajtjes.
 • Ka njohuri të mjaftueshme në lidhje me verën dhe është i trajnuar në shërbimin e sommelier
 • Ka njohuri të mira për produktet e birrës
 • Ka njohuri mbi pajisjet e shërbimit dhe është i trajnuar për përdorimin e sigurt të pajisjeve.
 • Siguron që rezervat e gotave, enëve, pirunëve, lugëve, dhe pajisjeve për shërbime të bar-it janë të vendosura dhe ruajtura në baze të procedurave të korporatës; janë të pastërta dhe në rregull. Koordinon inventarin e pajisjeve në bashkëpunim me personin përgjegjës për blerje, si dhe planifikon që të ketë sasi te bollshme të produkteve para se të filloj shërbimi.
 • Siguroheni që tabakët e shërbimit, gotat, lugët, enët dhe pajisjet tjera për shërbim janë ne rregull dhe të pastërta gjate përdorimit dhe pas. Gjithashtu kontrollon pastërtinë e vendeve ku shërbehet në bar.
 • Siguroni përdorimin e kujdesshëm te pajisjeve për të minimizuar thyerjen dhe dëmtimin. Përgjegjës për të mbajtur në minimum dëmtimet dhe thyerjet në gota, ene dhe pajisjeve të tjera për shërbim.
 • Përgatit barin per shërbim, kontrollon rezervat e pijeve. Nëse nevojitet më shumë, përgatit formën e kërkesës dhe ia prezanton Menaxherit të Restaurantit.
 • Aplikon procedurat e hapjes dhe mbylljes dhe bëne numërimin e hapjes dhe mbylljes së rezervave të alkoholit.
 • Kontrollon që paratë e gatshme, kredit kartat dhe pagesat e shërbimeve në dhoma të përpunohen në mënyrë korrekte.
 • Përcjelle koston e pijeve, të ardhurat dhe përfitimin, duke synuar te maksimizoj të ardhurat dhe përfitimin duke e mbajtur nën kontroll koston.
 • Merr pjese në trajnime të detyrueshme të kërkuara nga menaxhmenti.
 • Përgjegjës t'i përmbahet politikave dhe procedurave të departamentit
 • Respektoni rregullat e hotelit për sigurinë nga zjarri.
 • Mbani pastërtinë individuale duke respektuar rregullat e “Access”.
 • Përgjegjës per ti dhëne informacion Menaxherit te Restaurantit për çështje operative dhe ku mund te bëjnë përmirësime.
 • Ndërmerr përgjegjësi të tjera të caktuara nga menaxheri i tij/saj.

KUALIFIKIMET:

Shkollimi: Minimumi diplome e shkollës se mesme, preferohet shkollimi për mikpritje ose trajnime profesionale per mikpritje.

Eksperienca: Minimum 2 vjet përvoje si bar tender në një hotel me reputacion, restorant / bar me reputacion.

KUALIFIKIMET TJERA: Njohuri te mirë të gjuhës Angleze në të folur dhe shkruar, njohuri në programet e MS Office, aftësi të mira komunikuese, i/e afte në menaxhimin dhe planifikimin e kohës, aftësi te mira përcjellëse dhe koordinuese, i/e mirë me punën në ekip, i/e vëmendshëm/e ne detaje, paraqet sjellje pozitive nën stres, i/e vete-motivuar.

Dokumentet për aplikim:

• CV (rekomandohet modeli CV Europass)

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të paraqesin aplikimin e tyre elektronik në anglisht, në versionin PDF në elma.merlaku@access.com.tr me temën e e-mailit: Emri dhe Mbiemri - Pozita

Afati i aplikimit: 26 Maj 2020 deri në orën 15:00.

Ju lutemi vini re se vetëm kandidatët me listë të shkurtër do të kontaktohen dhe ftohen në fazën tjetër të rekrutimit.

Ju lutemi vini re se një kopje origjinale e dokumenteve të aplikacionit tuaj (dëshmi e përvojës në punë, diploma mund të kërkohen për fazat e mëtutjeshme të rekrutimit).

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook