Log in
X

Company Name

MAGIC ICE

Phone Number

049/125-605

Company Place

Prishtinë

Punëtorë në depo ftohëse -18°C, Depoist – Në depo Ftohëse

Punëtorë në depo ftohëse -18°C, Depoist – Në depo Ftohëse

Information

Publish Date

13.03.2020

End Date

13.04.2020

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit.

Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

1. Punëtorë në depo ftohëse -18°C (1 Pozitë),
2. Depoist – Në depo Ftohëse (1 Pozitë).

Pozita: Punëtorë në depo ftohëse -18°C

Detyrat:

 • Organizimi i depos ftohëse,
 • Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave,
 • Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre,
 • Bashkëpunim i ngushtë me KOLEG.

Kualifikimet:

 • Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar,
 • Të jetë pozitiv dhe i motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B.
 • Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup,
 • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve,
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibi.

Pozita: Depoist – Në depo Ftohëse

Detyrat:

 • Organizimi i depos ftohese Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave,
 • Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre,
 • Bashkëpunim i ngushtë me KOLEG,
 • Te punoi bashke me koleget ne DEPO FTOHESE,
 • Te merr pergjegjesi per mallin e ngarkuar.


Kualifikimet:

 • Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar,
 • Te këtë njohuri te punës në kompjuter,
 • Të jetë pozitiv dhe i motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B,
 • Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup,
 • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve,
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibi.

Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: info@magicice.net deri me date: 13 Prill, ne ora 16:00h, ose ne Nr mobil 049 125 605.

Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.

Share

Advertising
Advertising
Facebook