Log in
X

Company Name

HIB PETROL SH.P.K

Phone Number

049/949-300, 038/777-777

Company Place

Prishtinë

MIRËMBAJTËS/E (PASTRUES/E), KAMARIER, BANAKIER, SHITËS/E NË MARKET

MIRËMBAJTËS/E (PASTRUES/E), KAMARIER, BANAKIER, SHITËS/E NË MARKET

Information

Publish Date

12.03.2020

End Date

26.03.2020

Categories

Pastrues | Shitje | Hoteleri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Koorporata HIB Petrol SH.P.K. me seli në Ferizaj,

Ftojmë të gjithë të interesuarit e më theks të veçantë gjininë femrore të aplikojnë në konkursin për punë duke iu bashkangjitur stafit profesional për një karrierë të suksesshme:

 

 • MIRËMBAJTËS/E ( PASTRUES/E) ------------------------------------------

 Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmbanë pastërtinë në hapësirat e kopshtit;
 • Mirëmbanë pastërtinë në hapsirat e zyrave dhe të oborrit;
 • Sipas nevojës pastron xhamat e dritareve;
 • Asiston në palimin e mallit në depo të marketit;

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin fillor;
 • Të jëtë ambicioz dhe të këtë vullnet për punë;
 • Të jëtë bashkëpunues dhe vetiniciator për të marrë detyra shtesë në kuadër të kësaj pozite;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë

 

 • KAMARIER---------------------------------------------------------

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • T’i mirëpres dhe përshëndet mysafirët;
 • T’i informojë mysafirët rreth menysë dhe të bëjë rekomandime sipas nevojës;
 • Të merr porosinë si dhe të servojë ushqimin dhe pijet e kërkuara;
 • Të sigurohet gjatë gjithë kohës që mysafirët të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Të prezantojë kuponin fiskal si dhe të bëjë pagesat;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat e restorantit janë të rregulluara dhe të pastruara
 • T’i përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë.
 • Të jetë në gjendje  të pranojë përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit e picerisë.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

 • BANAKIER -------------------------------------------------------------

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të merr porosinë nga kamarieri;
 • Të përgatisë pijet e nxehta si dhe ato alkoolike dhe jo-alkoholike në përputhje me standardet e Picerisë;
 • Të sigurohet që hapësira e banakut të jetë e rregulluar dhe e pastruar gjatë gjithë kohës;
 • T’i lajë gotat, filxhanat dhe pjesët tjera aksesore që përdoren për pije.
 • Të sigurohet që bari të jetë i furnizuar gjatë gjithë kohës me artikujt e nevojshëm;
 • T’i përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë; 
 • Të jetë në gjendje  të pranojë përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit e picerisë

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

 • SHITËS/E NË MARKET --------------------------------------------------

Detyrat dhe përgjegjësitë:

• Përkujdeset për tërë marketin, menaxhon raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) dhe depon sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi

• Përkujdeset për kualitetin e artikujve, përkatësisht afatet e skadencës

• Përgjegjëse për sasinë dhe freskinë e artikujve që jeni përcaktuar të kujdeseni

• Përgjegjëse për mirëmbajtjen e higjienës në sektorin që përkujdeset dhe ndihmon kolegët

• Informimi i vazhdueshëm tek menaxheri rreth afateve të artikujve dhe sasisë së tyre

• Shërben dhe ndihmon konsumatorët për të përmbushur nevojat e tyre

• Informon konsumatorët për risitë në market, ndihmon në paketimin e artikujve

• Informohet nga konsumatorët për kërkesat/ ankesat e tyre dhe raporton tek menaxheri

• Kujdeset që çmimet në rafte të përputhen me çmimet te arka për produktet përkatëse

Të prezantoj kuponin fiskal si dhe të bëj pagesat;

• Performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

 

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Të këtë përvoj pune në shitje;
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

Të gjithë kandidatët e interesuar  për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV :

Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose

duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook