Log in
X

Company Name

Hotel AFA

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Shef i Kuzhinës

Shef i Kuzhinës

Information

Publish Date

02.03.2020

End Date

31.03.2020

Categories

Hoteleri

Job Places

Prishtinë

Job Description

E specializuar në fushë veprimatarinë e shërbimeve hoteliere, me përvojë më shumë se 15 vjeçare, është në proces të ndryshimeve kapitale në infrastrukturen e jashtme dhe të brendshme të hotelit, por edhe në strukturen organizative.
Me qëllim të rritjes së kapaciteteve humane, hap konkurs për pozitën:

Shef i Kuzhinës

Kërkojmë t‘i bashkohet ekipit tonë të madh përson me atribute të larta, pozitiv dhe profesionist i fushës së gastronomisë, specifike për kuzhinë.

Përgjegjësit:

 • Organizimi i rrjedhes së punës së kuzhinës si nga pikëpamja e personelit por edhe të mjeteve.
 • Sigurohet që personeli kupton detyrat dhe përgjegjësit në kuzhinë.
 • Delegim të përgjegjësive dhe detyrave për personelin e kuzhinës.
 • Monitoron produktivitetin e punonjësve, duke ofruar trajnim të përshtatshëm dhe nevojshëm për personelin e kuzhinës.
 • Informimi i personelit të pritjes për specialitetet e përditshme.
 • Bashkëpunim me kolegët tjerë në kuzhinë.
 • Përgaditje dhe paraqitje tërheqëse e pjates.
 • Përgaditja e menu-së si dhe përgaditja profesionale dhe kualitative e ushqimit.
 • Modifikimi i recetave për të plotësuar nevojat dhe kërkesat e klientëve.
 • Mbajtja e evidences dhe monitorimi i stokut në depo te ushqimit dhe vendosja e porosive.
 • Eksperimentimi me receta dhe sygjerimi i përbërseve të rinj.
 • Sigurimi në pajtueshmëri me të gjitha rregulloret e shëndetit dhe sigurisë në punë brenda zonës së kuzhinës dhe në depo.
 • Monitoron kalendarin e seminareve dhe konferencave.
 • Aftësi për të bërë Menu sezonale dhe shenimet e normativit.
 • Vendosja dhe menaxhimi i veglave të gatimit dhe të gjitha paisjeve tjera.
 • Teknika të avancuara të gatimit.
 • Merr ankesa nga klientët dhe raporton tek mbikqyrësi.
 • Njohuri dhe respektim i rregullave të sanitarisë.

Aftësitë:

 • Njohuri të avancuara të teknikave të kuzhinës, pjekjes dhe pastërtisë.
 • Aftësi Drejtuese dhe organizative.
 • Aftësi për të qëndruar i/e qetë nën presionin e kohës.
 • Aftësi të menaxhimit të kohës.
 • Njohja e tavolinave suedeze dhe kanape.
 • Njohja e rregullores së sanitarisë.
 • Përvoja e punës.

Detyrat:
Sigurohet që personeli i kuzhinës kupton dhe respekton:

 • Doracakun e përgjithshëm për punonjës.
 • Regulloret dhe procedurat.
 • Implementohen dhe respekton vizioni, misioni dhe vlerat themelore të Kompanisë.
 • Etikën e punës.
 • Respektojnë orarin e punës.
 • Mbajnë pastërtinë në kuzhinë.
 • Të marrin vetë-iniciativa.

Të gjithë kandidatët dhe kanditatet që permbushin kriteret e kërkuara luten të dergojnë CV-të e tyre në emailin: hr@hotelafa.com deri më datë 16 Mars 2020.

Ju lutem në SUBJEKT të ceket pozita për të cilën aplikoni.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook