Log in
X

Company Name

Kompania “ROYAL” ® Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Mbikqyrës i fazës së punimeve të (instalimeve elektrike, ujësjellësit dhe kanalizimit, instalimeve makinerike, mbrojtjes ndaj zjarrit) (4)

Mbikqyrës i fazës së punimeve të (instalimeve elektrike, ujësjellësit dhe kanalizimit, instalimeve makinerike, mbrojtjes ndaj zjarrit) (4)

Information

Publish Date

28.02.2020

End Date

06.03.2020

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania "ROYAL ®" SH.P.K., shpall konkurs për pozitat e mëposhtme:

Pozita:

 1. Mbikqyrës i fazës së punimeve të instalimeve elektrike
 2. Mbikqyrës i fazës së punimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit
 3. Mbikqyrës i fazës së punimeve të instalimeve makinerike
 4. Mbikqyrës i fazës së punimeve të mbrojtjes ndaj zjarrit

 Kushtet:

 • Diplomë të fakultetit përkatës
 • Të ketë përvojë pune në mbikqyrje të punimeve minimum 1 vit,
 • Referenca nga punët paraprake,
 • Të jetë fleksibil dhe i aftë për punë nën presion,
 • Të jetë i aftë të punojë në ekip dhe i vetëm,
 • Te ketë njohuri në Auto CAD,
 • Njohja e gjuhës angleze, etj.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mbikqyrja e punimeve,
 • Përgatitja e raporteve të ndryshme të cilat kërkohen nga ana e Punëdhënësit,
 • Mbajtja e evidencës për furnizimin me material dhe punimet e kryera.

Lokacioni: Prishtinë

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në emailin tonë:

 info@royal-pr.com ose royal.pr@hotmail.com, më së largu deri më 06.03.2020.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook