Log in
X

Company Name

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Koordinatora Projekta (full time)

Koordinatora Projekta (full time)

Information

Publish Date

13.02.2020

End Date

23.02.2020

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

SOS Dečija Sela na Kosovu

raspisuje

Konkurs za otvoreno radno mesto

PREGLED

SOS Dečija Sela na Kosovu u saradnji sa HANDIKOS - Udruženje Paraplegičara i Paralizovane Dece na Kosovu sprovodi projekat finansiran od strane EU kojim upravlja Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, pod nazivom: “Unapređenje kapaciteta za dečija prava” pod Brojem Ugovora o Grantu 2019/414-172. Ovaj projekat će početi 1. Marta 2020. godine u trajanju od 30 meseci.

Cilj projekta je doprinos u osnaživanju, promovisanju i zaštiti dečijih prava u socijalnim uslugama i OCD-ima koji pružaju usluge za decu.

Glavni ciljevi projekta su: Usavršavanje veština i znanja SDK-a i OCD-a u cilju promovisanja i zaštite dečijih prava; Pružanje socijalnih usluga ugroženoj deci i njihovim porodicama pružanjem psiho-socijalnih usluga, individualno ili grupno savetovanje i rehabilitacija; Promovisanje i pokretanje multi-disciplinarnog pristupa dečijim pravima i povećanje kapaciteta rehabilitacionih centara zasnovanih u zajednici.

Da bi postigli rezultate predviđene u vezi sa promocijom i zaštitom dečjih prava, SOS Dečija Sela na Kosovu raspisuje konkurs za radno mesto Koordinatora Projekta (full time).

POZICIJA:

Koordinator Projekta
MESTO: PRIŠTINA
RADNO VREME
Full Time (40 radnih sati sedmično)
DATUM POČETKA: Mart 2020
TRAJANJE UGOVORA: 30 meseci

Opis radnog mesta:

Koordinator projekta biće odgovoran za koordinaciju projekta i njegovih aktivnosti / usluga, uključujući praćenje, procenu i izveštavanje. On/ona će osiguravati da obim projekta bude postojan, redovno izveštavajući o napretku projekta i osiguravajući praćenje odobrenog rasporeda.

Dužnosti i odgovornosti

 • Nadgleda celokupno sprovođenje projekta, uključujući napredak u vezi s godišnjim planom i pratećim okvirom i budžetom;
 • Koordinira projektne aktivnosti i usluge, kao i sprovođenje određenih aktivnosti i razvoj planova i intervencija sa partnerom;
 • Praćenje projekta kako bi se realizovao u skladu sa zahtevima donatora i osiguravanje koordinacije sa svim korisnicima u implementaciji;
 • Osigurava da projekat postiže svoje ciljeve onako kako su predviđeni generalnim i specifičnim ciljevima, rezultatima i pokazateljima rezultata;
 • Obezbeđuje pravovremeno sprovođenje projektnih aktivnosti, uključujući i one koje će se sprovesti u saradnji sa partnerom.
 • Posreduje u svim komunikacijama između korisnika i donatora;
 • Ima punu finansijsku odgovornost za osiguranje realizacije projekta u skladu sa tim zahtevom donatora;
 • Povezuje se sa institucijama lokalne i državne uprave kako bi se osiguralo postizanje rezultata projekta,
 • U saradnji sa partnerom priprema i ažurira plan rada i mesečne, tromesečne i godišnje izveštaje i obezbeđuje blagovremeno izveštavanje donatora / partnera;
 • Obaveštava donatora o bilo kojem događaju koji bi mogao uticati ili odložiti implementaciju projekta;
 • Osigurava da se službeni zapisi i dokumenti vode na odgovarajući način i da su projektna dokumentacija i primena u skladu sa pravilima i smernicama EU, nacionalnim zakonodavstvom i najboljom međunarodnom praksom;
 • Odgovoran/na za dostavljanje svih dokumenata i informacija donatoru, posebno u vezi sa narativnim izveštajima i zahtevima za isplate;
 • Obavlja druge dužnosti prema zahtevima nadzornika.

Potrebno znanje i iskustvo:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti društvenih nauka, poslovne administracije, ekonomije, prava ili slične oblasti;
 • Najmanje 3 godine prethodnog radnog iskustva na sličnim pozicijama u civilnom društvu, organizacijama, posebno u zaštiti i promociji ljudskih prava;
 • Dokazano iskustvo u implementaciji, koordinaciji, nadgledanju i evaluaciji projektnog ciklusa u vezi sa sektorom;
 • Snažne rukovodilačke veštine, uključujući sposobnost davanja strateških smernica, tehničkog nadzora, izgradnje jakih timova, mentorskog osoblja i izrade planova rada;
 • Snažne međuljudske veštine, sposobnost uspostavljanja i održavanja efektivnih radnih odnosa sa timom i sposobnost samostalnog i timskog rada;
 • Pozitivan i profesionalan pristup: visoko organizovan, sposoban za samostalan rad, koristeći inicijativu i čuvanje obaveza, vođenje tima;
 • Motivisan/na i sposoban/na da pruža rezultate uz minimalni nadzor;
 • Iskustvo u radu sa projektima finansiranim od strane EU smatra se prednošću;
 • Odlično znanje engleskog jezika (pisanje i govor) i dobre komunikacijske veštine, pisanje i govor. Znanje Srpskog jezika smatra se prednošću;
 • Poznavanje rada sa računarom, Microsoft Office programa: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,Internet, društveni mediji, itd .;
 • Dobro poznavanje dečijih prava;
 • Dobro poznavanje sistema socijalnih usluga;
 • Sposobnost za rad pod pritiskom i strogim rokovima;
 • • Posedovanje vozačke dozvole (kategorija B).

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti obrazac prijave (može se preuzeti sa www.soskosova.org ) CV, propratno pismo, kopije diplome; potvrde i reference na: HR.Recruitment@soskosova.org

Molimo u odseku “Subject” navedite sledeće: Project Coordinator Biće kontaktirani samo kandidati koji budu ušli u uži izbor. Ukoliko prođete u drugi krug, biće nam potrebno uverenje suda o nekažnjavanju.

Zadnji rok za prijavu: Nedelja, 23 Februar, 2020 vreme: 16:00h.

SOS Dečija Sela na Kosovu je nevladina organizacija društvenog razvoja, koja je aktivna na poljudečijih prava podržavajući njihove potrebe i brige još od 1999. godine. Stvaramo porodice za decu bez roditeljskog staranja, pomažemo im da oblikuju sopstvenu budućnost i deo smo razvoja njihovih zajednica. Da bismo zadovoljili ovom odgovornošću, tražimo posvećenu osobu za mesto Koordinatora Projekta.

Share

Advertising
Advertising
Facebook