Log in
X

Company Name

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Finansijski Asistent

Finansijski Asistent

Information

Publish Date

13.02.2020

End Date

23.02.2020

Categories

Financa

Job Places

Prishtinë

Job Description

 

SOS Dečija Sela na Kosovu

raspisuju

Konkurs za otvoreno radno mesto

PREGLED

SOS Dečija Sela na Kosovu u saradnji sa HANDIKOS - Udruženje Paraplegičara i Paralizovane Dece na Kosovu sprovodi projekat finansiran od strane EU kojim upravlja Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, pod nazivom: “Unapređenje kapaciteta za dečija prava” pod Brojem Ugovora o Grantu 2019/414-172. Ovaj projekat će početi 1. Marta 2020. godine u trajanju od 30 meseci.

Cilj projekta je doprinos u osnaživanju, promovisanju i zaštiti dečijih prava u socijalnim uslugama i OCD-ima koji pružaju usluge za decu.

Glavni ciljevi projekta su: Usavršavanje veština i znanja SDK-a i OCD-a u cilju promovisanja i zaštite dečijih prava; Pružanje socijalnih usluga ugroženoj deci i njihovim porodicama pružanjem psiho-socijalnih usluga, individualno ili grupno savetovanje i rehabilitacija; Promovisanje i pokretanje multi-disciplinarnog pristupa dečijim pravima i povećanje kapaciteta rehabilitacionih centara zasnovanih u zajednici.

Da bi postigao rezultate predviđene u vezi sa promocijom i zaštitom dečjih prava, SOS Dečija Sela na Kosovu raspisuje konkurs za radno mesto Finansijskog Asistenta (part time).

POZICIJA: Finansijski Asistent
MESTO: PRIŠTINA
RADNO VREME: PART TIME (20 radnih sati sedmično)
DATUM POČETKA: Mart 2020
TRAJANJE UGOVORA: 30 meseci

Opis radnog mesta:

 • Finansijski Asistent će biti zadužen za dnevne finansijske i administrativne operacije, aktivnosti projekta uključujući nadgledanje, procenu i izveštavanje. On/ona će pružati podršku osoblju projekta i biće odgovoran/na o finansijskim pitanjima projekta prateći i pridržavajući se sporazuma o grantu u skladu sa standardnim politikama donatora, organizacije i lokalnim zakonodavstvom.

Dužnosti i odgovornosti

 • Odgovoran/na za svakodnevne finansijske i administrativne operacije u cilju efikasne primene Projekta kao i pružanja podrške projektnom osoblju;
 • Odgovoran/na za generalna finansijska pitanja, sprovođenje troškova projekta, kontrolu budžeta, finansijske izveštaje, upravljanje kešom prema lokalnom zakonodavstvu; Politikama Fondacije SOS i smernicama donatora i sporazumima;
 • Vrši administrativne dužnosti, prati prepiske, evidenciju, vodi dokumentaciju i arhiv;
 • Odgovoran/na za implementaciju i praćenje rashoda projekta u skladu sa budžetskim linijama i vremenom;
 • Odgovoran/na za nadgledanje rashoda partnera, pazeći da su troškovi opravdani i usklađeni sa zahtevom donatora kao što je navedeno u sporazumu o grantu projekta.
 • Pazi da su svi finansijski izveštaji partnera tačni i blagovremeni;
 • Nadgleda i kontroliše korišćenje budžeta projekta i izveštava glavnog računovođu i menadžera projekta o generalnim finansijskim pitanjima projekta i o slučajevima odstupanja;
 • Osigurava da su troškovi prihvatljivi za projekat i u skladu sa vremenskim rokovima i uslovima definisanim u sporazumu o grantu;
 • Priprema zahteve za transfer fondova donatoru;
 • Priprema redovnih finansijskih izveštaja o projektima, kako za donatora (u skladu sa zahtevima donatora), tako i za SOS Dečija Sela na Kosovu (u skladu sa internim organizacionim standardima);
 • Priprema i vršenja isplate za troškove projekta, uključujući plate osoblja zaposlenog na projektu u skladu sa lokalnim zakonodavstvom i zahtevom donatora;
 • Osigurava efikasno upravljanje svim resursima koji su u njegovoj/njenoj odgovornosti.
 • Osigurava dobru komunikaciju sa finansijskim odeljenjem organizacije i projektnim osobljem;
 • Prati i poštuje standardne politike organizacije i lokalno zakonodavstvo.
 • U saradnji sa partnerom priprema i ažurira plan rada mesečnih, tromesečnih i godišnjih izveštaja i obezbeđuje blagovremeno izveštavanje;
 • Osigurava održavanje službenih zapisa i dokumenata i da su projektna dokumentacija i primena u skladu sa pravilima i smernicama EU, kosovskim zakonodavstvom i najboljom međunarodnom praksom;
 • Učestvuje u projektnim sastancima i radionicama i drugim aktivnostima po potrebi;
 • Učestvuje i podržava procese za finansijsku reviziju.

Potrebno znanje i iskustvo:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti ekonomije (finansije, računovodstvo, poslovna administracija);
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u računovodstvu i vođenju finansijske evidencije;
 • Dokumentovano iskustvo u sprovođenju društveno značajnih projekata, sufinansiranih od strane institucionalnih donatora, iskustvo u radu u nevladinoj / građanskoj organizaciji, sa projektima koje finansira EU se smatra prednošću;
 • Samostalni i sposobni da pokažu rezultate uz minimalan nadzor;
 • Dobre komunikacijske i međuljudske veštine kao i veštine rada u grupi;
 • Konceptualne i analitičke veštine;
 • Sposobnost za rad pod pritiskom i strogim rokovima;
 • Dobro poznavanje lokalnog zakona o računovodstvu i poreskih propisa, nabavki, planiranja, nadzora i izveštavanja;
 • Odlične veštine MS Office, a naročito MS Excel;
 • Odlične među-ljudske veštine, integritet i visok stepen diskrecije i poverljivosti;
 • Sposobnost za rad u multikulturalnom okruženju;
 • Organizacione veštine;
 • Posedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije smatra se prednošću;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika, pisanje i govor ;

Proaktivan/na i motivisan/a za učenje i sticanje dodatnih nadležnosti potrebnih za posao.

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti obrazac prijave (može se preuzeti sa www.soskosova.org ) CV, propratno pismo, kopije diplome; potvrde i reference na: HR.Recruitment@soskosova.org

Molimo u odseku “Subject” navedite sledeće: Finance Assistant Biće kontaktirani samo kandidati koji budu ušli u uži izbor. Ukoliko prođete u drugi krug, biće nam potrebno uverenje suda o nekažnjavanju.

Zadnji rok za prijavu: Nedelja, 23 Februar, 2020 vreme: 16:00h.

SOS Dečija Sela na Kosovu je nevladina organizacija društvenog razvoja, koja je aktivna na poljudečijih prava podržavajući njihove potrebe i brige još od 1999. godine. Stvaramo porodice za decu bez roditeljskog staranja, pomažemo im da oblikuju sopstvenu budućnost i deo smo razvoja njihovih zajednica. Da bi smo zadovoljili ovom odgovornošću, tražimo posvećenu osobu za mesto Finansijskog Asistenta.

Share

Advertising
Advertising
Facebook