Log in
X

Company Name

UNHCR KOSOVO

Phone Number

Company Place

Prishtinë

FTESË PËR OFERTË: SHËRBIME TË SIGURIMIT PËR ZYRAT E UNHCR-së NË KOSOVË

FTESË PËR OFERTË: SHËRBIME TË SIGURIMIT PËR ZYRAT E UNHCR-së NË KOSOVË

Information

Publish Date

11.02.2020

End Date

11.03.2020

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description


INVITATION TO BID
PROVISION OF SECURITY SERVICES FOR UNHCR KOSOVO


The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Kosovo hereby invites all interested professional companies to bid for provision of the following services;

Reference: ITB/2020/01
- Provision of Security Services

The details of the items required and full specification documents as well as UNHCR Vendor Registration Form can be requested by e-mail to keqa@unhcr.org Please indicate in your email subject the reference number of ITB.
Interested companies must be registered companies in Kosovo.

Submission of bid:
The offers must bear your official letter head, clearly identifying your company.
Bids should be submitted in an outer envelope clearly indicating the ITB number and the bidder’s name to:
Secretary of the Kosovo Local Contracts Committee (LCC)
UNHCR Office of the Chief of Mission
Lorenc Antoni Street No. 26 (Pejton)
10000 Prishtina, Kosovo

The outer envelope should be containing two inner envelopes as described below:
Both inner envelopes shall indicate your firm’s name and address. The first inner envelope shall be marked “Technical Component” and contain the full technical component of your offer. The second inner envelope shall be marked “Price Component” and include your signed and stamped financial offer.
Completed documents should be submitted to UNHCR office not later than Wednesday, 11 March 2020, 11:00 hrs CET.

-------------------------------------------------
FTESË PËR OFERTË
SHËRBIME TË SIGURIMIT PËR ZYRAT E UNHCR-së NË KOSOVË


Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) në Kosovë fton të gjitha kompanitë e interesuara për të bërë ofertë për ofrimin e shërbimeve si më poshtë për zyren e UNHCR-së;

Numri i referencës: ITB/2020/01
- Ofrim i shërbimeve të sigurimit

Detajet për shërbimet e kërkuara, Termat e Referencës dhe Formularin e Regjistrimit të UNHCR-së mund ta kërkoni me e-mail në adresën keqa@unhcr.org Në e-mailin tuaj, në hapësirën subjekti, ju lutem shënoni numrin e referencës të ITB-së për ofertën që po bëni.

Dorëzimi i ofertës:
Ofertat duhet të mbajnë logon zyrtare, duke identifikuar qartë kompaninë tuaj.

Kompanitë e interesuara duhet të jenë të regjistruara në Kosovë dhe me rastin e ofertimit duhet të aplikojnë sistemin e dy zarfave, atë të ofertimit teknik dhe atij financiar, të cilat dorëzohen në një zarf të tretë të mbyllur.

Zarfi i tretë (i jashtëm) duhet të përmbajë dy zarfat të brendshëm siç përshkruhet më poshtë:

  • Zarfi i pare i brendshëm duhet të përmabje “Pjesën Teknike” dhe të përmbajë        komponentën e plotë teknike të ofertës tuaj.
  • Zarfi i dytë i brendshëm duhet të përmbaje “Pjesën financiare” dhe të përmbajë komponentën financiare të ofertës tuaj, e cila duhet nëshkruar dhe vulosur.
  • Të dy zarfat e brendshëm duhet të kenë të shkruar emrin dhe adresën e kompanisë tuaj.

Dokumentat e kompletuara duhet të dorëzohen në zyren e UNHCR-së në adresën si më poshtë, më së voni deri në ditën e mërkure, 11 Mars 2020, ora 11:00.

Adresa:
UNHCR, Zyra e shefit të misionit
Rr. Lorenc Antoni nr.26 (Pejton),
10000 Prishtinë, Kosovë
Telefon: 038 241 509

Share

Advertising
Advertising
Facebook