Log in
X

Company Name

DESHISHKU GB

Phone Number

00383 44 665544

Company Place

Prishtinë

lnxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë (Drejtimi Konstruktiv, Hidroteknikë) (2), Bachelor i Diplomuar i Ndërtimtarisë (Drejtimi Konstruktiv, Hidroteknikë, Gjeodezisë) (3)

lnxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë (Drejtimi Konstruktiv, Hidroteknikë) (2), Bachelor i Diplomuar i Ndërtimtarisë (Drejtimi Konstruktiv, Hidroteknikë, Gjeodezisë) (3)

Information

Publish Date

11.02.2020

End Date

21.02.2020

Categories

Inxhinier | Ndërtimtari

Job Places

Prishtinë

Job Description

Data, vendi: 11.02.2020, Prishtinë
E-maii: deshishkugb@gmail.com
Mob.: 00383 44 665544

K O N K U R S   P U N E

"DESHISHKU GB" SH.P.K., me seli në Prishtinë, shpallë konkurs pune për këto pozita:

  • Një pozitë: lnxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë - Drejtimi Konstruktiv
  • Një pozitë: Bachelor i Diplomuar i Ndërtimtarisë - Drejtimi Konstruktiv
  • Një pozitë: lnxhinieri Diplomuar i Ndërtimtarisë - Drejtimi Hidroteknikë
  • Një pozitë: Bachelori Diplomuar i Ndërtimtarisë - Drejtimi Hidroteknikë
  • Një pozitë: Bachelori Diplomuar i Ndërtimtarisë - Drejtimi Gjeodezisë

Të interesuarit munden të na dergojnë CV—it në këtë e-mail: deshishkugb@gmail.com, konkursi është i hapur deri me datë: 21.02.2020.

Me respect:
”DESHISHKU GB” SH.P.K.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook