Log in
X

Company Name

KEP Trust

Phone Number

+381 (0) 38 245 011

Company Place

Prishtinë

Analist Kreditor

Analist Kreditor

Information

Publish Date

07.02.2020

End Date

14.02.2020

Categories

Bankë

Job Places

Kamenicë

Job Description

SHPALLJE PËR VEND PUNE

KEP Trust, është institucion micro-financiar lider ne Kosovë, me 31 dege dhe me mbi 200 punonjes.  KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

Ne kërkojmë kandidatë me entuziazëm dhe kualifikim për të plotësuar pozitave vijuese:

Analist Kreditor

Lokacionet:                         Kamenicë (1) (Ref. br:KEP 001/2020)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës;
 • Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm;
 • Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive;
 • Ben analizen financiare dhe verifikon kapacitetin e biznesit te klientit
 • Prezentimi i kerkesave per kredi se bashku me analizat e nevojshme në Komisionin për kredi;
 • Menaxhimi i kualitetit te portfolios( ripagesave mujore të kredive të aprovuara).

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar;
 • Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi;
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të mira te vendim-marrjes;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të mira analitike;
 • Leja e vozitjes e domosdoshme;
 • Njohja e gjuhës Serbo-kroate e obligueshme. 

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi  Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Afati i fundit për aplikim është dt.14.02.2020

Shënim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook