Log in
X

Company Name

Union Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher i shitjes për Shqipëri

Menaxher i shitjes për Shqipëri

Information

Publish Date

06.02.2020

End Date

20.02.2020

Categories

Menaxher | Shitje

Job Places

Rajonale

Job Description

Pozita - Menaxher i shitjes për Shqipëri     

Përgjegjësia: Shitja e brendeve te percaktuara

Edukimi: Bachelor

Përvoja: 6 muaj pune ne menaxhment (Shitje)

Trajnimi:             

Detyrat:

Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e tërë procesit vijues të punës në fushen e programit te caktuar te shitjes

 • Përpilon planin e furnizimit me mall
 • Kujdeset për organizimin e transportit të mallit pë programin të cilin e menaxhon
 • Përcakton kriteret për distribuim të mallit.
 • Analizon prezencen e produkteve ne treg.
 • Përcjell dinamiken e shitjes së produkteve sipas muajve, kuartaleve dhe vitit.
 • Paraqet të gjitha vërejtjet dhe pengesat e mundshme nga porosia e mallit e deri te pranimi i mallit dhe nga shitja deri te arkëtimi i parave. Ndërmerr masa për zgjidhjen e tyre
 • Përcakton kornizat për mënyrën e prezentimit të mallit në treg
 • Kontrollon tregun (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun etj)
 • Bën vizita në teren,kryen takime me blersat
 • Paraqet raportin e punës në fund të çdo jave.
 • Përcjell inkasimet nga blerësit
 • Verifikon afatin e mallit ne depo
 • Pergatitë rutine planet per supervizorët dhe mbikqyrë ato të punonjësve të tjerë
 • Mban konsultime ditor me punonjesit,
 • Bashkëpunon me të punësuarit në kolektiv për gjëra të ndryshme në fushen e shitjes dhe marredhënjeve ndërnjerzore
 • Obligohet ti përmbahet rendit shtëpiak

Shkathtësitë tjera:         

 • Njohja e punës me kompjuter
 • Njohja e programeve të Office
 • Aftësi për punë nën presion të kohës
 • Aftësi komunikuese
 • Gjuha Angleze ( obligative )-      

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të konkurojnë duke dërguar CV-të e tyre përmes e-mail adresës elektronike në: hr@union-ks.com

Konkursi është i hapur nga data 06 Shkurt 2020 deri më 20 Shkurt 2020.

Vendi i punës do të jete në shqipëri

Share

Advertising
Advertising
Facebook