Log in
X

Company Name

BP HOME INVESTMENT

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Social Media Specialist

Social Media Specialist

Information

Publish Date

30.01.2020

End Date

15.02.2020

Categories

Media

Job Places

Prishtinë

Job DescriptionKONKURS PUNE

Pozita: Social Media Specialist

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të menaxhojë dhe mbikqyrë përformancën e të gjitha kanaleve në rrjete sociale
 • Të konceptojë dhe implementojë strategji për përmbajtje në përputhje me objektivat dhe strategjitë e departamentit të marketingut, duke pasur parasysh rregullat dhe strategjitë e brendit
 • Përgjegjës për menaxhimin operativ të kampanjave të ndryshme online (SEO, Cost per Click, Pay per Click)
 • Të identifikojë dhe targetojë audienca në rrjete sociale
 • Bashkëpunon dhe kordinohet me menaxhmentin dhe ekipin e marketingut (team leader/brand manager, designer, etc). në krijimin dhe publikimin e përmbajtjes online për kampanja
 • Të realizojë raporte mbi rezultatet e çdo kampanje në rrjete sociale përmes KPI dhe matësve tjerë relevant
 • Hulumton mbi kampanjat aktive dhe të kalura të konkurencës në platformat online
 • Të jetë në hap me trendet dhe praktikat e reja të rrjeteve sociale dhe të sigurojë feedback konstruktiv
 • Zhvillon njohuri të vazhdueshme rreth projekteve, shërbimeve, produkteve të kompanisë dhe rreth fushës profesionale në këtë industri
 • Detyrat e tjera të përcaktuara nga drejtori dhe udhëheqësi i drejtpërdrejtë

Kualifikimet:

 • Së paku 2 vite përvojë pune si menaxhues i rrjeteve sociale
 • Njohuri në menaxhimin dhe funksionimin e platformave si Facebook Business Manager, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube dhe Google Ads & Analytics.
 • Të ketë njohuri në fushën e marketingut, biznesit dhe të ketë dëshirë për zhvillim profesional
 • Diplomë në fushën e marketingut dhe çertifikata profesionale në fushën e marketingut digjital
 • Aftësi të mendimit kritik, zgjidhje të problemeve, aftësi për planifikim dhe punë në ekip
 • Të jetë njohës i nivelit të lartë i gjuhës angleze

Afati i fundit për aplikim: 15.02.2020

CV dhe Letër motivuese në info@bp-home.com

Vetëm kandidatët/et e përzgjedhur nga dokumentet e dërguara do të ftohen në intervistë!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook