Log in
X

Company Name

Lesna MAX

Phone Number

038/606- 181, 044/779-977, 044/992-299

Company Place

Prishtinë

Shitës për shitje të mobiljeve (2), Ndihmës/Montues të mobiljeve (2)

Shitës për shitje të mobiljeve (2), Ndihmës/Montues të mobiljeve (2)

Information

Publish Date

28.01.2020

End Date

08.02.2020

Categories

Shitje | Monter

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX” Prishtinë, me lokacion në Magjistralën Prishtinë-Fushë Kosovë,  Rr.Elez Berisha Nr.4, shpallë konkurs për pozitat:

 1. Shitës,  për shitje të mobiljeve (2)
 2. Ndihmës-Montues të mobiljeve (2)

1. Shitës,  për shitjen e mobiljeve (2)

Detyrat:

 • Shërben  konsumatorët, prezenton mallin e ekspozuar dhe e bën shitjen,
 • Përpilon oferta dhe porosi për blerësit,
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e mallit të ekspozuar, përcjellë gjendjen e stoqeve në evidenca,
 • Kujdeset për porositë e pranuara nga klientët, mbanë kontakte me blerës, i informonë ata,

Kushtet:

 • Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme apo me kualifikimin e lartë,
 • Përvojë të punës, së paku 2 vite në sektorin e mobiljeve do të konsiderohet përparsi,
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe  të ketë mvetësi të shkallës së lartë në punë,
 • Njohja e punës  me kompjuter është obligative,
 • Njohja e gjuhëve të huaja dhe posedimi i patent shoferit do të konsiderohen përparësi,
 • Mosha e preferuar 25-40 vjet

 

2. Ndihmës-Montues të mobiljeve (2)

Detyrat:

 • E bënë  bartjen dhe dorëzimin e mallit te blerësit, në pikën shitëse në - eksponat sipas orarit të caktuar nga Udhëheqesi i logjistikës,
 • I asiston montuesit gjat montimit si dhe e ndihmon atë, 
 • E bënë ngarkimin, shkarkimin  dhe sistemimin e mallit që arinë në depo nga furnitoret, rregullimin dhe vendosjen e mallit në depo, etj
 • Kujdeset për automjetet transportuese sipas nevojes për mirëmbajtje.

Kushtet:

 • Përvoja e punës në lëminë e mobiljerisë apo në punë të ngjajshme,
 • Posedimi i patent shoferit,
 • Kualifikimi i mesëm ose shkollë profesionale,
 • Mosha e preferuar 25-40 vjet, të jenë të gatshem të punojnë në grup.

Të gjithë të interesuarit për këto pozita, aplikacionet mundë t’i tërhjekin në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna MAX“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku do të dorëzohen të plotësuara së bashku me CV-të e tyre, dokumentet e nevojshme, dhe një fotografi të aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com . dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë.

Për informata shtesë mund të informoheni  në nr. e tel: 038/606- 181, 044/779-977,  044/992-299

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 08.02.2020  ora 14:00.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook