Log in
X

Company Name

HR PARTNERS

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Mekanik i makinave prodhuese

Mekanik i makinave prodhuese

Information

Publish Date

01.02.2020

End Date

20.02.2020

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

”HR Partners” kompani e specializuar për shërbime të rekrutimit për Burimet Njerëzore, është duke kërkuar për një klient me zyre në Prishtine, rekrutimin e stafit për poziten:

Pozita: Mekanik i makinave prodhuese

Detyrat:

 • Mbikëqyrja dhe pjesëmarrja në mirëmbajtjen e makinave prodhuese.
 • Mirëmban planet javore, mujore, dhe vjetore të mirëmbajtjes.
 • Rregullimi i makinave dhe prishjeve te mundëshme sipas nevojës.
 • Të ketë njohuri mbi elektrikën ,(preferohet të ketë përvojë si elektricist)
 • Organizimi dhe përgjegjësia për mbarëvajtjen e punëve.
 • Kurdo që të jetë e nevojshme merr pjesë në intervenimet emergjente te makinave të
  prodhimit, rregullimi i temperaturës brenda komoreve etj.
 • Gjatë intervenimeve dhe riparimeve bënë përdorimin e drejtë të veglave dhe pajisjeve të punës, si dhe përkujdeset për procedurat e sigurisë në punë.

Të tjera:

 • Për më tepër ai/ajo kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i kompanisë dhe që janë të nevojshme për funksionimin efektiv të makinave të prodhimit

Kërkesat:

 • Fakulteti i Inxhinierisë (preferuar).
 • Njohuri për mekanikën dhe elektrikën.
 • Kapacitet për punë ekipore.
 • Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë.
 • Aftësi të ruajtjes së konfidencialitetit të informatave, diskrecion dhe lojalitet.
 • Të ketë përvojë pune së paku 3-vite në fushën përkatëse.

HR Partners (Pjese e Portal Pune) është kompani e specializuar e shërbimeve të rekrutimit për Burimet Njerëzore. Misioni ynë është të menaxhojë talentin për rritje të qëndrueshme, me qëllim të ndërtimit të marrëdhënieve të afërta me vlera të qëndrueshme. Ne synojmë të sigurojmë, mbajmë dhe radhisim talentin kundrejt qëllimeve strategjike të klientëve tanë, derisa mbështesim kandidatët individualë për të aktualizuar potencialin e tyre, për të menaxhuar aspiratat e tyre dhe arritur aspiratat e tyre të karrierës. Mbajtja dhe përkushtimi i klientëve është fokus i praktikës sonë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook