Log in
X

Company Name

Laboratori AvicenaKs Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Teknik laborant

Teknik laborant

Information

Publish Date

13.01.2020

End Date

23.01.2020

Categories

Mjekësi

Job Places

Prishtinë

Job Description

LABORATORI BIOKIMIK DHE MIKROBIOLOGJIK
AVICENAKS Sh.p.k Prishtinë
KONKURS

Titulli: /1/ një Teknik laborant

Kushtet:

 • Pergatitja e lartë profesionale /bacelor/ -drejtimi Laborant i Biokimisë
 • të jetë i/e licencuar dhe të ketë minimum 1 vite përvojë pune në lamin përkatëse
 • Kontrata e punës: në kohë të pacaktuar
 • Orari i punës: 40 orë në javë
 • Puna provuese: /3/ tre muaj.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Punon analizat Laboratorike në lëmin e biokimisë,hematologjisë dhe imunologjisë,
 • Bën marrjen dhe pregaditjen e materialit për punë,
 • Bën mirëmbajtjen e aparaturave sipas nevojave profesionale ,
 • kujdeset për raporte të mira mes pacienteve dhe punëtorëve shëndetësor , kujdeset që rezultatet e analizave të kryhen dhe të ju dorëzohen pacientve në kohën e duhur,bashkëpunon ngusht me kolegë dhe i kryen në mënyrë profesionale detyrat e parashtruara nga shefi.
 • Kujdeset për perdorimin e inventarit dhe pajisjeve mjekësore në mënyrë të rregullt dhe përgjigjet për gjendjen e tyre
 • Kryen edhe punë të tjera të Laboratorit sipas urdhërit të shefit të sektorit të Diagnostikës .

Çdo kandidat për poziten e lartcëkura duhet dëgoj CV në email adresën: info@avicenaks.com 

Vetëm kandidatet që plotësojn kushtet do të ftohen në intervist.

Konkursi mbetet i hapur 10 ditë që nga data e publikimit.

Share

Advertising
Advertising
Facebook