Log in
X

Company Name

Oaza Company SH.P.K.

Phone Number

Company Place

Prishtinë

MENAXHER REGJIONAL, SHITËS AMBULANTIV, SHOFER

MENAXHER REGJIONAL, SHITËS AMBULANTIV, SHOFER

Information

Publish Date

13.01.2020

End Date

20.01.2020

Categories

Menaxher | Shitje | Vozitës

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania “OAZA COMPANY” SH.P.K., me adrese ne Magjistralja Prishtine – Shkup, km I 5-te, Llapnaselle”, është në kërkim të njerëzve të ri, entuziastë dhe të motivuar për të punuar në pozitat:   

MENAXHER REGJIONAL

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZITËS

 • Të përcjellë realizimin e planit të shitjes;
 • Të takoj klientë ekzistues si dhe ata potencialë,
 • Të kujdeset për mbarëvajtjen e të gjitha proceseve ditore të punës, në koordinim me menaxherin e sektorit të koordinimit të degëve;
 • Të zbatoj politikat dhe procedurat e kompanisë;
 • Të propozoj ndryshime në procese, procedura dhe punë ditore për rritjen e shitjes dhe efikasitetit të punëtorëve;
 • Të zbatoj dhe përcjellë udhëzimet nga menaxhmenti, zyra qendrore,
 • Kryen edhe punë tjera të rëndësishme për kompaninë të parapara nga menaxhmenti;
 • Monitorimi i performancës së ekipit dhe motivimi për të arritur qëllimet

KUALIFIKIMI DHE PERVOJA E KËRKUAR:

 • Duhet të ketë diplomë universitare Bachelor në fushën e Ekonomisë, Administrim biznesi apo fusha të ngjashme
 • E domosdoshme përvojë pune 2 vjeçare në fushë të ngjashme,
 • Aftësi të mira komunikuese,
 • Efikas në punë ekipore,
 • Aftësi për punë nën presion,
 • Të njohë Gjuhën Angleze,
 • Të ketë njohuri të mire në MS Office si dhe programe kontabiliteti,
 • Patente Shoferi - Kategoria "B"

 

SHITËS AMBULANTIV

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZITËS - SHITES AMBULLANTIV

 • Arritja e objektivave të përcaktuara,
 • Vizita te rregullta të klientëve
 • Prezantimi i produkteve të kompanisë,
 • Përgjegjës për plotësimin e qëllimeve të përcaktuara dhe zhvillimin e marrëdhënieve  me klientë,
 • Përgjegjës për zhvillimin e komunikimit brenda ekipit,
 • Detyrat e përcaktuara nga mbikqyrësi.

KUALIFIKIMI DHE PERVOJA E KËRKUAR:

 • Përgatitja minimum shkolla e mesme - përparësi shkollimi universitarë
 • E domosdoshme përvojë pune në fushën e shitjes
 • Aftësi komunikuese me klientë
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi për punë nën presion
 • Aftësi të mira negocimi dhe bashkëpunimi,
 • Patente Shoferi - Kategoria "B"

 

SHOFER
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZITËS - SHOFER

 • Vozitja e mjetit motorrik të ndërmarrjes si dhe përgjegjësia për mjetin motorrik  kur e drejton atë
 • Transportimi i mallit  në tërë territorin e Kosovës
 • Përgjegjës për mallin e ngarkuar në mjetin motorrik të cilin e drejton
 • Kryen punë të tjera sipas nevojës së kompanisë dhe natyrës së punës

KUALIFIKIMI DHE PERVOJA E KËRKUAR:

 • Përgatitja minimum shkolla e mesme
 • E domosdoshme përvojë në vozitje
 • Aftësi komunikuese me klientë
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi për punë nën presion
 • Patente Shoferi - Kategoria "C"

Aplikante/ët të cilët nuk permbushin kriteret e lartëcekura nuk do të konsiderohe

Ju lutemi që në subjekt të emailit cekeni pozitën të cilën aplikoni
Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni  CV-në në emailin: oazacompany.hr@gmail.com

Share

Advertising
Advertising
Facebook