Log in
X

Company Name

Dauti Komerc Sh.p.k

Phone Number

049 736 933

Company Place

Ferizaj

Merchandiser (3)

Merchandiser (3)

Information

Publish Date

09.01.2020

End Date

20.01.2020

Categories

Shitje

Job Places

Gjilan | Prishtinë | Vushtrri

Job Description

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Përgjegjës për ekspozimin e produkteve të asortimanit tonë, dukshmërinë në raft, mbajtjen e kontakteve të rregullta me komercialistët dhe menaxherët e brendeve.
  • Zhvillimi i vazhdueshëm i aftësive personale dhe teknikave të prezantimit.
  • Asiston komercialistët në zhvillimin efektiv të brendit përkatës.
  • Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme.
  • Përcjell konkurrencën në treg.

Kualifikimet profesionale dhe arsimore:

  • Diplomë e shkollës së mesme (minimum).
  • Aftësi të mira komunikimi.
  • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup.
  • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.
  • Gatishmëri për punë dhe orar fleksibil gjatë festave.

CV-të së bashku me dëshmitë e kualifikimeve arsimore të dërgohen përmes email adresës jobs@dauti-kos.com ose kopjet fizike të dokumentacionit të dorëzohen në selinë e Kompanisë “Dauti Komerc” sh.p.k – Magjistralja Ferizaj-Kaçanik, respketivisht Fshati Gurëz Komuna e Ferizajit, edhe atë çdo ditë pune duke filluar nga ora 08.00-16.00.

Tek subjekti aplikantët duhet të shënojnë “MERCHANDISER – dhe vendin për të cilin aplikojnë”.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kontakt tel: 049-736-933

Konkursi është i hapur deri më 20/01/2020

Share

Advertising
Advertising
Facebook