Log in
X

Company Name

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C

Phone Number

Company Place

Drenas

Inxhinier i Mekanikës

Inxhinier i Mekanikës

Information

Publish Date

08.01.2020

End Date

08.02.2020

Categories

Inxhinier

Job Places

Drenas

Job Description

NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C.

NJOFTIM PUNE

Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitetet për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe menaxhimin e hapsirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C është pjesë e Balfin Group dhe operon në sektorin e Industrisë së Minierave.

Pozicioni: Inxhinier i Mekanikës
Departamenti: Mirëmbajtje
Lokacioni: Drenas, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Organizon dhe menaxhon ekipin, përgatit dhe mbikqyr planet dhe preventivat
 • Përgatit vlerësime të detajuara të sasive dhe kostot e materialeve dhe punës së nevojshme, sipas specifikimeve te dhëna
 • Miraton nevojat te ndryshme ne lidhje me mjetet dhe makineritë që nevojiten bazuar në kërkesat e Departamenteve
 • Përgatit dokumentacionin për projektet, përfshirë dizajnet, specifikacionet teknike, paramasat dhe parallogaritë, tërë dokumentacionin teknik
 • Mbikqyr punët e instalimeve mekanike të projekteve në punishte dhe kontrollon raportin e punës në baza ditore
 • Asiston dhe bashkëpunon ngushtë me departamentet e Mirëmbajtjes dhe Prodhimit për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të fabrikës
 • Mirëmban dokumentacionin / vizatimet e duhura të pajisjeve
 • Përgatit manuale për mirëmbajtjen dhe prodhimin e pajisjeve të reja dhe të modifikuara
 • Hartim i listave të detajuara të materjaleve për prokurim ose per prodhim, (monitorim, kontroll dhe verifikim teknik i porosisë sipas kërkesës)
 • Monitorim i ecurisë së punës, cilësisë, kostove, proceseve të instalimit dhe hartimt të dokumentacionit përkatës
 • Bënë vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
 • Përvojë pune së paku 5 vite në pozicione të ngjashme
 • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike: Microsoft Office, Autocad, Microsoft Project,
 • Shkathësi të mira komunikuese dhe organizative
 • Duhet të ketë njohuri të mira të Gjuhës Angleze (obligative)

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letër motivimi dhe dokumentet përcjellëse më së largu deri më 08/02/2020, në adresën e e-mailit hr@ferronikeli.com duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Inxhinier i Mekanikës”

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në listen e ngushtë do të kontaktohen.

Besim Mala Street no.227, 13000 Gllogoc, Republic of Kosovo, Phone: + 383 (0)38 585 000, Fax: + 383 (0) 38 585 109

Share

Advertising
Advertising
Facebook