Log in
X

Company Name

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K.

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Analist/e Kreditor/e (5)

Analist/e Kreditor/e (5)

Information

Publish Date

11.12.2019

End Date

17.12.2019

Categories

Bankë

Job Places

Ferizaj | Fushë Kosovë | Prizren | Rahovec | Skenderaj

Job Description

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision të ofrojë shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k, me qëllim të plotësimit të vendeve të punës të planifikuara për vitin 2020, shpall:

K O N K U R S

Për rekrutim të Analistëve Kreditor në degët në vijim:

 1. Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Prizren
 2. Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Rahovec
 3. Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Ferizaj
 4. Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Skenderaj
 5. Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Fushë Kosovë

Përgjegjësitë :

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe
 • regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 11.12.2019 deri me dt. 17.12.2019. Kandidatet e interesuar mund te aplikojne vetem

duke plotesuar aplikacionin per poziten perkatese ne linkun: http://krk-ks.com/vendepune

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroj mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook