Log in
X

Company Name

FINCA Kosovo

Phone Number

038/ 609 721, 609 722

Company Place

Prishtinë

ZYRTAR PËR ZHVILLIM BIZNESI – DEGA VUSHTRRI

ZYRTAR PËR ZHVILLIM BIZNESI – DEGA VUSHTRRI

Information

Publish Date

10.12.2019

End Date

23.12.2019

Categories

Bankë

Job Places

Vushtrri

Job Description

FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 2.3 milion klientë. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, FINCA Kosovë shpallë:

KONKURS

ZYRTAR PËR ZHVILLIM BIZNESI – DEGA VUSHTRRI

PËRGJEGJËSITË:

 • Të identifikojë klientët potencial për kreditë e bizneseve përmes promovimit të ofertës kreditore;
 • Të monitorojë trendet dhe zhvillimet e tregut;
 • Të mbledhë, analizojë dhe verifikojë informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Të ndërtojë dhe analizojë pasqyrat financiare;
 • Të ndërtojë portfolion dhe bazën e klientëve;
 • Te vlerësojë riskun e kredisë;
 • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit;
 • Të menaxhojë me sukses ciklin e ripagesave mujore të kredive të aprovuara;
 • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klientë dhe të prezantojë institucionin në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit.

 

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë universiteti në ekonomi, financa ose administrim biznesi;
 • Përvoja e punës në institucionet financiare është përparësi;
 • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Posedimi i patentë shoferit.

 

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online përmes web-faqës: www.fincakosovo.org ose dergoni CV- në dhe Letrën motivuese në e-mail adresën: recruitment@fincakosovo.orgapo në hr@fincakosovo.org Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të       barabartë. Kandidatet femra inkurajohen të aplikojnë. Afati i aplikimit deri me 23.12.2019

www.fincakosovo.org

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook