Log in
X

Company Name

Beni Dona Plast sh.p.k.

Phone Number

038500893

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e e Prokurimit

Zyrtar/e e Prokurimit

Information

Publish Date

05.12.2019

End Date

13.12.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70238636, adresa: Rr. “Imzot Nikë Prelaj” pn. Ulpianë Prishtinë duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212. Statutin e Shoqërisë dhe nenin 7 të Aktit të Brendëshëm për Marrëdhënije Pune publikon këtë:

KONKURS

Për këtë pozitë të punës:

Zyrtar/e e Prokurimit

Kandidatët e interesuar për aplikim për vendin e punës: Zyrtar/e e Prokurimit.

Kualifikimi / Eksperienca:

  • Të posedojnë Diplomë universitare,
  • Trajnime në fushën përkatëse
  • Njohuri të përgjithshme mbi punën në prokurim
  • Të posedoi Licencë të prokurimit
  • Të ketë së paku 3 / tre/ vite përvojë të punës në drejtimin përkatës ,
  • Të posedoi aftësi kompjuterike dhe njohje të mirë në Word dhe Excel,
  • Preferohet të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze,
  • Të ketë aftësi të mira organizative dhe punës në grup,
  • Të mos jetë i dënuar apo nën hetime.

Paraqitja e Kërkesave:

Formularët për aplikim mund të merren në recepcionin e Administratës Qendërore të “Beni Dona Plast” Sh.p.k. Prishtinë,Ulpianë, Rr. Imzot Nikë Prelaj pn.kati i IV, ku është bërë shpallja e konkursit dhe të dorëzohen së bashku me CV dhe referenca në Sektorin e Burimeve Njerëzore apo recepcion të Kompanisë çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00 deri me 13.12.2019, po në këte adresë.

Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-Mail adresë: aplikobenidona@hotmail.com

Për informata më të hollsishme mund të kontaktoni në nr.tel: 038 500-893

Konkursi është i hapur 8 (tetë) ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit, pra nga data 06.12.2019 dhe i njejti mbyllet me datë 13.12.2019 .

Mirëpresim aplikacionet tuaja.

Shkarko Aplikacionin

Beni Dona Plast Shpk

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook