Log in
X

Company Name

Buçaj Sh.p.k

Phone Number

+381 (0)38 606300, (0)38 606400

Company Place

Lipjan

Promotore

Promotore

Information

Publish Date

19.11.2019

End Date

01.12.2019

Categories

Shitje

Job Places

Ferizaj | Gjilan | Mitrovicë | Prishtinë | Prizren | Suharekë

Job Description

Korporata Buçaj shpall konkurs për poziten:

Promotore për regjionin e Prishtinës, Ferizajit, Gjilanit, Mitrovicës, Prizrenit dhe Suharekës

Përshkrimi i punës: 

  • Prezantimi i produkteve gjatë aktiviteteve të promocionit;
  • Të informoj konsumatorët rreth fushatës së promocionit;
  • Të njoftoj konsumatorët për produktet, kualitetin, çmimin, etj.;
  • Pjesëmarrja në promovime të produkteve; 

Kualifikimet e kërkuara:     

  • Kandidatet duhet të jenë mbi moshën 18 vjeçare;
  • Kandidatet duhet të kenë të kryer së paku shkollën e mesme;
  • Përvojë punë në fushën e promocionit apo shitjes është përparësi;
  • Të jenë të afta të punojnë me mbikëqyrje minimale;
  • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi me konsumatorë;

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin e Korporatës Buçaj dhe ta dërgojnë përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 19 Nëntor 2019 deri më 01 Dhjetor 2019.

Expired

Share

Advertising