Log in
X

Company Name

SMART FINANCE GROUP L.L.C

Phone Number

Company Place

Ferizaj

Asistent në Kontabilitet në Departamentin e Financave (3)

Asistent në Kontabilitet në Departamentin e Financave (3)

Information

Publish Date

19.11.2019

End Date

01.12.2019

Categories

Kontabilitet

Job Places

Ferizaj

Job Description

Kompania: SMART FINANCE GROUP L.L.C    

Titulli/Pozita: tre (3) Asistent në Kontabilitet në Departamentin e Financave (FERIZAJ)

Departamenti: Tatime dhe Kontabilitet

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore për poziten e asistent në kontabilitet :

 • Përgatitja e librave tregtar, konfirmimi i tyre me dokumentacionin përkatës, raportimi i çështjeve me rëndësi tek kontabilisti kryesor
 • Rishikimi I transaksioneve, dorëzimi I bilancit vërtetues në periudha kur kërkohet nga   kontabilisti kryesor.
 • Dorëzimi I gjendjes së stoqeve, ditarin e arkës në baza mujore
 • Përgatitja e faturave dalëse dhe listën e pagave për punëtorë
 • Krijimin e raporteve të ndryshme sipas kërkesës së kontabilistit kryesor apo menaxhmentit të biznesit
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit

Përparësi nëse ka Përgatitje profesionale:

 • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet)
 • IKAF apo SCAAK – Teknik I kontabilitetit
 • Njohja e Gjuhës Angleze (përparësi)
 • Njohuri të mira në përdorimin e pakos Microsoft Office
 • Njohuri të mira në punën me softuerët kontabël
 • Njohuri të mira mbi ligjet e tatimeve në Kosovë
 • I fokusuar në detaje, gatishmëri për të marrë përgjegjësi
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe përmes e-mailit
 • Përvojë pune relevante minimum një apo dy ( 1 – 2 ) vjecare

Dokumentet për aplikim për të pozitën:

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

 1. CV-në dhe dëshmitë e përgatitjes profesionale,
 2. Letër Motivuese,
 3. Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse,
 4. Çertifikatat e trajnimeve relevate per poziten.
 5. Letër Rekomandime apo referenca eventuale (perparesi).

Aplikimi bëhet përmes emailit - postës elektronike, në: smart.finance.group.ks@gmail.com

deri më: 01.12.2019

Expired

Share

Advertising