Log in
X

Company Name

Albinspektit

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inspektor të Bujqësisë Organike

Inspektor të Bujqësisë Organike

Information

Publish Date

04.10.2019

End Date

18.10.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Zyra e Albinspektit në Kosovë kërkon të punësojë Inspektor të Bujqësisë Organike.

Detyrat kryesore:

 • Inspektimi i operatorëve të rinjë dhe ekzistues me qëllim verifikimin e përmbushjes së kërkesave sipas standarteve organike .
 • Zbaton planin e inspektimit dhe siguron cilësinë për shërbimin e kryer.
 • Plotësimi i raporteve mbi inspektimet e kryera
 • Njohje e vazhdueshme me rregulloret organike e jo-organike përkatëse.
 • Pjesëmarrja në aktivitete të tjera siç kërkohet

Kualifikimet të domosdoshme:

 • Diplome në shkencat bujqësore / blegtorale.
 • Eksperience pune te meparshme ne fushat bujqesore / blegtorale.
 • Aftësi të mira komunikimi në shqip dhe anglisht.
 • Aftësi të mira personale dhe komunikimi.
 • Aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit.

Të preferueshme:

 • Eksperiencë e mëparshme teorike dhe praktike, në sisteme të tjera dhe standarte të tjera cilësie (ISO, HACCP, etj).
 • Patentë për drejtim automjeti.

Të gjithë kandidatët e interesuar ftohen të dërgojnë letren motivuese dhe CV-në në email adresen: contact@albinspekt.com me subjekt: Aplikim për inspektor_Albinspekt Kosova.

Afati për aplikim është deri me 18 Tetor 2019

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të kontaktohen.

Web: http://albinspekt.com/web/

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook