Log in
X

Company Name

ASHA Sh.p.k.

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Asistent/e Operative

Asistent/e Operative

Information

Publish Date

03.10.2019

End Date

15.10.2019

Contact Person

Categories

Administratë

Job Places

Prishtinë

Job Description

ASHA shpk shpall konkurs për pozitën:

Asistent/e Operative

Përgjegjësitë dhe detyrat :

-  Përgjegjës/e për ekzekutimin e detyrave të ndryshme administrative;

-  Kordinon takimet, ngjarjet dhe organizon punët tjera mes departamenteve;

-  Monitoron stafin dhe raporton tek Menaxheri i përgjithshëm;

-   Rekrutimi/ Reduktimi/ Motivimi i stafit në bashkpunim me Menaxherin e përgjithshëm;

-  Përgjegjëse për komunikim;

-  Kordinon agjendën e takimeve të Menaxherit të përgjithshëm;

-   Aranzhon itinerarin e udhëtimeve dhe rezervimevetë Menaxhmentit;

-  Shërben si urë lidhëse në mes personelit dhe Menaxherit të përgjithshëm;

-  Sipas kërkesës së Mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet e kërkuara:

-  Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;

-  Përvojë pune në administratë, përparësi kanë ata/o me përvojë punë ne fushën e marketingut;

-  Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;

-  Aftësi të shkëlqyeshme organizimi dhe komunikimi (të shkruar dhe verbal);

-  Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet e MC Office, Google Drive;

-  Të jetë proaktiv dhe i/e kujdesshëm/e ndaj detajeve

Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV në e-mail adresës elektronike në: jobs@ashagraphics.com

Konkursi do të jetë i hapur nga data 03 Tetor 2019 deri më 15 Tetor 2019

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook