Log in
X

Company Name

K.S. Besa Security Sh.p.k.

Phone Number

049 / 764-544

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i diplomuar i shkencave kompjuterike apo master (2), Inxhinier i diplomuar i elektroteknikës apo edhe bachelor i elektroteknikës (2), Teknik të qertifikuar (4)

Inxhinier i diplomuar i shkencave kompjuterike apo master (2), Inxhinier i diplomuar i elektroteknikës apo edhe bachelor i elektroteknikës (2), Teknik të qertifikuar (4)

Information

Publish Date

27.09.2019

End Date

10.10.2019

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Si rezultat i rritjes së vazhdueshme të klientelës së kompanisë, BESA SECURITY njofton për hapjen e vendeve të lira të punës, me mundësi punësimi të menjëhershëm.

Njoftimi vlen për këto vende të punës:

 1. Inxhinier i diplomuar i shkencave kompjuterike apo master – Prishtinë (2),
 2. Inxhinier i diplomuar i elektroteknikës apo edhe bachelor i elektroteknikës - Prishtinë (2),
 3. Teknik të qertifikuar – Prishtinë (4),

Dokumentacioni i kërkuar për kualifikim fillestar:

Për pozitën (1) Inxhinier i diplomuar i shkencave kompjuterike apo master:

 • Kopja e letërnjoftimit,
 • CV-ja,
 • Diploma mbi kualifikimin e kërkuar,
 • Përvoj pune minimum 3 vjeçare, që dëshmohet përmes Referencave apo cfarëdo dokumenti tjetër,
 • Dëshmi mbi trajnimet/certifikimet e kryera,
 • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

Për pozitën (2) Inxhinier i diplomuar i elektroteknikës apo edhe bachelor i elektroteknikës:

 • Kopja e letërnjoftimit,
 • CV-ja,
 • Diploma mbi kualifikimin e kërkuar,
 • Përvoj pune minimum 3 vjeçare, që dëshmohet përmes Referencave apo cfarëdo dokumenti tjetër,
 • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

Për pozitën (3) Teknik të certifikuar për:

3.1.         Menaxhimin e kualitetit të punëve sipas ISO 9001:2015

 • Kopja e letërnjoftimit,
 • CV-ja,
 • Certifikata për Menaxhimin e kualitetit të punëve sipas ISO 9001:2015 e Noterizuar,
 • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

3.2.         Mikrotik (pajisje të rrjetave)

 • Kopja e letërnjoftimit,
 • CV-ja,
 • Certifikata për Mikrotik (pajisje të rrjetave) e Noterizuar,
 • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepcioni në Besa Security).

VËREJTJE:

Të gjithë ata që i plotësojnë kushtet, do të ftohen në intervistë, menjëherë pas aplikimit!

Aplikacionet për këto pozita pranohen deri në diten e Premte, 10 Tetor 2019, ora 16:30.

Adresa për aplikim: Zyra Qëndrore e Besa Security (Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Emshir, Prishtinë)

Telefoni kontaktues: 049 481 577 ose përmes email: jetmir.uka@besasecurity.com, info@besasecurity.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook