Log in
X

Company Name

Tobacco Holding Group Shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

EKONOMIST/E

EKONOMIST/E

Information

Publish Date

25.09.2019

End Date

09.10.2019

Categories

Ekonomi

Job Places

Prishtinë

Job Description

EKONOMIST/E

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pregatitë pasqyrat financiare mujore dhe raporte të ndryshme duke mbledhur dhe analizuar informatat e kontabilitetit;
 • Bënë, kontrollon dhe monitoron regjistrimet dhe kalkulimet e provizioneve për agjentë;
 • Ndihmon në pregatitjen e buxhetit të Korporatës dhe bënë përcjelljen e realizimit të tij;
 • Përgjegjës për librin kryesor si dhe procedimin dhe raportimin për asetet fikse;
 • Përgjegjës për monitorimin e përhershëm të llogarive bankare të Korporatës dhe rikonsilimin në rast të mospërputhjeve;
 • Përgjegjës për llogaritjen, deklarimin dhe pagesën me kohë të të gjitha llojeve të tatimeve, kontributeve dhe taksave të tjera;
 • Bashkëpunon me inspektorët e ATK-së gjatë vizitës ose kryerjes së kontrolleve në Korporatë;
 • Pregatitë pasqyrat financiare vjetore dhe bashkëpunon me auditorët e jashtëm gjatë kryerjes së auditimit;
 • Pregatitë raportet periodike për BQK sipas kërkesave ligjore;
 • Kryen analiza financiare dhe të profitabilitetit sipas kërkesës së menaxhmentit.

Kualifikimet e kërkuara dhe kriteret:

 • Njohuri të shkëlqyera të Gjuhës Angleze
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike të pakos MS Office (word, excel, powerpoint, etc.)
 • Aftësi të mira komunikimi;
 • Aftësi që të punojë në ekip si dhe në mënyrë të pavarur;
 • Diplomë universitare në ekonomi apo në fusha të ngjashme;
 • Përvojë pune mbi pesë vjet në financa/kontabilitet;
 • Preferohet kualifikimi pasuniversitar;
 • Shkathtësi të shkëlqyera numerike dhe analitike;

Mënyra e aplikimit: Të gjithë të interesuarit CV mund të dërgoni në e-mail adresën:
contact_ks@thg-shpk.com.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook