Log in
X

Company Name

Kolegji Universum

Phone Number

038 555 315

Company Place

Prishtinë

Ligjerues në Drejtimin e Infermierisë, Ligjerues në Drejtimin e Fizioterapisë

Ligjerues në Drejtimin e Infermierisë, Ligjerues në Drejtimin e Fizioterapisë

Information

Publish Date

18.09.2019

End Date

30.09.2019

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS PUNE

Kolegji Universum shpall konkurs pune për këto pozita akademike:

1. Ligjerues në Drejtimin e Infermierisë:

Kandidatët duhet të ketë të përfunduar studimet Master në infermieri (fushat e tjera nuk kualifikohen)

2. Ligjerues në Drejtimin e Fizioterapisë:

Kandidatët duhet të ketë të përfunduar studimet Master në Fizioterapi (fushat e tjera nuk kualifikohen)

Kandidatët e interesuar duhet të posedojnë këto dokumente:

  • CV;
  • Letër motivimi;
  • Diplomat e Magjistraturës/Masterit dhe Baçelorit;
  • Vendimi për thirrjen akademike (nëse ekziston);
  • Nostrifikimi i diplomave nëse ato janë fituar jashtë vendit;
  • Leje qëndrimi dhe leja e punës nëse kandidati nuk është shtetas i Republikës së Kosovës.

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dërgohet në jobs@universum-ks.org, ku në subjekt specifikohet pozita për të cilën aplikohet (APLIKIM - Kandidatë për Infermieri, ose APLIKIM- Kandidatë per Fizioterapi).

Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë.

Afati i fundit për aplikim 30.09.2019, ora 17:00!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook