Log in
X

Company Name

Italian Trade Agency

Phone Number

Company Place

Tiranë

Assistente Analista di Mercato / Asistent Analist Tregu

Assistente Analista di Mercato / Asistent Analist Tregu

Information

Publish Date

10.09.2019

End Date

24.09.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Qualifica / Pozicioni : Assistente Analista di Mercato / Asistent Analist Tregu

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Ufficio di Tirana dal quale dipende il Punto di Corrispondenza di Pristina, rende noto che è indetta una procedura di selezione per l'assunzione di una figura con mansioni di marketing e assistente analista di mercato, con periodo di prova di 6 mesi, a tempo indeterminato. La sede di lavoro sarà il Punto di Corrispondenza ICE di Pristina (Kosovo).

Se di Vostro interesse, potrete presentare la domanda di ammissione seguendo la procedura riportata alla pagina https://www.ice.it/it/mercati/kosovo/selezione-di-un-assistente-analista-di-mercato-presso-pdc-pristina-kosovo del nostro sito. 

ICE - Agjencia për promovimin dhe ndërkombëtarizimin e firmave italiane, Zyra e Tiranës nga e cila varet Pika e Korrespondencës së Prishtinës, njofton se është hapur një procedurë e përzgjedhjes për rekrutimin e një figure me detyra të marketingut dhe asistent analisti të tregut, me një periudhë prove prej 6 muajsh, për një afat të pacaktuar. Vendi i punës do të jetë Pika e Korrespondencës së ICE në Prishtinë (Kosovë).
Nëse jeni të interesuar, mund të paraqisni kërkesën për pranim duke ndjekur procedurën në faqen tone
https://www.ice.it/it/mercati/kosovo/selezione-di-un-assistente-analista-di-mercato-presso-pdc-pristina-kosovo 

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook