Log in
X

Company Name

Kosova Education Center (KEC)

Phone Number

+381 38 244 257

Company Place

Prishtinë

Konsulent për realizimin e vlerësimit përfundimtar të zbatimit të projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”

Konsulent për realizimin e vlerësimit përfundimtar të zbatimit të projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”

Information

Publish Date

10.09.2019

End Date

16.09.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

THIRRJE PËR APLIKIM

Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e mëposhtme


POZITA:     Konsulent për realizimin e vlerësimit përfundimtar të zbatimit të projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”


Punëdhënësi:   Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e fillimit të angazhimit:           30 shtator 2019
Data e përfundimit të angazhimit:    30 dhjetor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën në vijim:
http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1410/f-113_pershkrimi_i_detyrave_te_punes.pdf

APLIKIMI:

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj në email adresën keen@kec-ks.org deri më 16 shtator 2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook