Log in
X

Company Name

Mikullovci & Camel

Phone Number

+381 (0) 28 570 111

Company Place

Mitrovicë

Supervisor/e Importi (1), Analist/e tregu (1)

Supervisor/e Importi (1), Analist/e tregu (1)

Information

Publish Date

10.09.2019

End Date

30.09.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Mitrovicë | Vushtrri

Job Description

K O N K U R S

Kompania Mikullovci Sh.p.k & Camel Sh.p.k për plotësimin e nevojave të tyre të punës shpallin Konkurs për dy vende të lira pune:

 1. Supervisor/e Importi (1)
 2. Analist/e tregu (1)

Lokacioni: Vushtrri & Mitrovicë

Kriteret e punësimit për pozitën Supervisor/e Importi

 • Diplomë universitare në ekonomi, administrim biznesi apo të ngjajshme;
 • Përvoja e punës (E obligueshme);
 • Njohuri të gjuhës angleze, (njohja e gjuhëve tjera konsiderohet përparësi);
 • Aftësi të mira të MS Office, në veçanti MS Excel;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe raportuese;
 • Patent shoferi, kategoria B

Kriteret e punësimit për pozitën Analist/e Tregu

 • Të ketë përvojë pune;
 • Të ketë shkathtësi për analiza dhe interpretimin e të dhënave;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Njohuri të mira të MS Office, në veçanti në EXCEL;
 • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese;
 • Patent shoferi, kategoria B

Udhëzime rreth aplikimit:
Kandidatët e interesuar për punë, duhet të dërgojnë CV në : camelmitrovica@hotmail.com ose edhe personalisht në zyrën qendrore Rr. Arsim Muzaqi, Vushtrri (afër Parkut të Qytetit)

Tel +381 (0) 28 570 111

Shënim: (Në subjekt duhet të shënohet pozita për të cilën aplikoni)

Konkursi është i hapur nga data 10.09.2019 deri me datën 30.09.2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook