Log in
X

Company Name

BPB - Banka për Biznes

Phone Number

+381 38 620 620

Company Place

Prishtinë

Menaxher i Sektorit për Monitorim të Kredive (m/f)

Menaxher i Sektorit për Monitorim të Kredive (m/f)

Information

Publish Date

09.09.2019

End Date

18.09.2019

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Banka Për Biznes, Zyra Qendrore në Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

K O N K U R S

Menaxher i Sektorit për Monitorim të Kredive (m/f)

Kërkesat për këtë pozicion janë:

 • Diplomë Universitare (Preferohet Master në Ekonomi, Administrim Biznesi, Banka dhe Financa apo Menaxhment);
 • Përvojë e mëparshme jo më pak se 3 vite në Banka (Preferohet në fusha të menaxhimit të risku kreditor);
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe prezantimit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike dhe të metodave hulumtuese; Shkathtësi në caktimin e objektivave dhe planifikimin e punës; I/e aftë të punojë në ekip dhe në mënyrë të pavarur;
 • Nivel i avancuar i Gjuhës Angleze dhe përdorimit të Microsoft Office-it Office (posaçërisht në Excel).

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Menaxhon procesin e monitorimit të ekspozimeve kreditore;
 • Përgjegjës për identifikimin, analizimin dhe raportimin e faktorëve të rrezikut kreditor përmes procesit të monitorimit të kredive;
 • Analizon dhe teston mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit për të ruajtur cilësinë e profilit të rrezikut të segmenteve portfolios kreditore;
 • Menaxhon modulin e monitorimit në aplikacionin e kreditimit;
 • Përfshihet aktivisht në vlerësimin, zhvillimin dhe automatizimin e proceseve dhe sistemeve që lidhen me menaxhimin e riskut kreditor;
 • Analizon sektorët ekonomik dhe përpilon raporte për nevoja të menaxhmentit për të mbështetur vendimmarrjen në procesin e kredi dhënies dhe strategjisë së biznesit.

Procedura e aplikimit:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi plotësoni formularin për aplikim duke bashkëngjitur dhe CV-në tuaj, në këtë link: https://www.bpbbank.com/forma-e-aplikimit-per-punesim/

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Afati i aplikimit është deri me datë: 18 Shtator 2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook