Log in
X

Company Name

Beni Dona Plast shpk

Phone Number

038/500-893

Company Place

Prishtinë

Kuzhinjer/e (5), Ndihmes /e Kuzhinjer/e (5), Punëtore në kuzhinë – (Enëlarëse, Sallatare) (10), Teknolog/e të Ushqimit (5)

Kuzhinjer/e (5), Ndihmes /e Kuzhinjer/e (5), Punëtore në kuzhinë – (Enëlarëse, Sallatare) (10), Teknolog/e të Ushqimit (5)

Information

Publish Date

06.09.2019

End Date

14.09.2019

Categories

Hoteleri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, me Numer Unik Identifikues : 810545981, adresa: rr. Imzot Nikë Prelaj pn. Ulpianë Prishtinë duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212. Statutin e Shoqërisë dhe nenin 7 të Aktit të Brendëshëm për Marrëdhënije Pune publikon këtë :

KONKURS

Për këto vende të lira pune në njësit punuese si në vijim : Prizren, Ferizaj , Gjakovë, Mitrovicë, Istog, Prishtinë, Gjilan dhe Pomozotin

 1. Kuzhinjer/e- me pervojë pune, (5 pozita)
 2. Ndihmes /e Kuzhinjer/e me pervojë pune (5 pozita)
 3. Puntore në kuzhinë – (Enëlarëse, Sallatare ) (10 pozita)
 4. Teknolog/e të Ushqimit ( 5 pozita )

Kandidati i interesuar për aplikim për vendin e punës në poziten nr 1- Kuzhinier/e - duhet ti plotësojë këto kushte:

 • Diplomë e shkollimit professional përkatës
 • Përvojë të punës minimum 5 vite

Kandidati i interesuar për aplikim për vendin e punës ne poziten nr 2 - Ndihmës Kuzhinier/e, duhet ti plotësojë këto kushte:

 • Çertifikatë e shkollimit professional përkatës
 • Përvojë të punës minimum 3 vite

Kandidati i interesuar për aplikim për vendin e punës ne poziten nr 3 –Puntore në kuzhinë, duhet ti plotësojë këto kushte:

 • Çertifikatë e shkollimit
 • Përvojë të punës

Kandidati i interesuar për aplikim për vendin e punës ne poziten nr 4 – Teknolog/e e ushqimit, duhet ti plotësojë këto kushte:

 • CV
 • Diplomë të fakultetit të Gastrnomisë drejtimi i teknologut të ushqimit master në lëmit përkatëse për teknolog të ushqimit ,
 • Minimum 5 vite përvojë të punës në lëmitë e kërkuara,
 • Aftësi të planifikimit të punës dhe caktimit të prioriteteve
 • Të kenë njohuri të teknologjisë informative

Formularët për aplikim mund të merren në recepsionin e Administratës Qendrore të “Beni Dona Plast” Sh.p.k. Prishtinë,Ulpianë,rr. “Imzot Nikë Prelaj”pn.kati i IV, ku është bërë shpallja e konkursit dhe të dorëzohen në Sektorin e Burimeve Njerëzore apo recepcion të Kompanisë çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00 deri me 14.09.2019,po në këte adresë, te njejtat mund te dorezohen edhe në e-Mail adresen aplikobenidona@hotmail.com 

Për informata më të hollsishme mund të kontaktoni në nr.tel: 038 500-893

Konkursi është i hapur 8 (tetë) ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit, pra nga data 06.09.2019 dhe i njejti mbyllet me date 14.09.2019.

Mirëpresim aplikacionet tuaja.

“Beni Dona Plast” Sh.p.

Shkarko Aplikacionin

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook