Log in
X

Company Name

Baruti Group SHPK

Phone Number

049/799-999

Company Place

Prishtinë

Jurist/e

Jurist/e

Information

Publish Date

02.09.2019

End Date

16.09.2019

Categories

| Jurista

Job Places

Prishtinë

Job Description

Baruti Group SHPK me seli në Prishtinë, shpallë konkurs per vendin e lirë të punës:

1. Jurist/e  (Prishtinë):

Pershkrimi i punes:

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Të zbatojë në mënyrë  të vazhdueshme  kërkesat ligjore dhe rregullatore të klientëve dhe bashkpuntoreve për monitorimin e gjithë procesit të  bashkëpunimit.
 • Të përcaktojë rrezikun ligjor në të gjitha kontratat ndaj klientëve dhe furnitorëve.
 • Të administrojë  dokumentacionin ligjor dhe udhëzimet administrative brenda kushteve të miratuara të kompanisë.
 • Të kontrollojë limitet dhe  kriteret e përputhshmërisë në lidhje me raportimin e çështjeve ligjore.
 • Të mirëmbajë dokumentacionin përkatës për nëpunësit e kompanisë, konform ligjeve në fuqi.
 • Të kryej përpilimin e kontratave, shkresave zyrtare, publikimeve dhe të ngjashme konform ligjit dhe kërkesave.
 • Të përfaqësoj kompaninë në takimet zyrtare bashkëpunuese të niveleve të ndryshme.
 • Të përfaqësoj kompaninë në nivele dhe instatca institucionale.
 • Tjera sipas marrëveshjes dhe hierarkisë së punës.
 • Të ketë përvojë pune minimum 2 vjeçare

Kualifikimet:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta në degën Juridik.
 • Eksperienca e  punës në institucione/kompani relevante është avantazh.
 • Të ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit.
 • Të ketë njohuri pune të gjuhës angleze.
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit dhe të punës në grup.
 • Kualifikimet dhe trainimet në fushën juridike përbëjnë avantazh.       

  Paga e negociueshme.

Tjera

 • Për të aplikuar: Ju lutemi dërgoni CV dhe referencat në email info@barutigroup.com ,shkruani per poziten qe aplikoni në subjektin e emailit.
 • Telefon: 049/799-999.
 • Vetëm kandidatët/e e përzgjedhur do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook