Log in
X

Company Name

Initiative for Kosova Community (IKC)

Phone Number

Company Place

Ferizaj

Asistente e Programit (f), Zyrtar terreni (f)

Asistente e Programit (f), Zyrtar terreni (f)

Information

Publish Date

30.08.2019

End Date

13.09.2019

Categories

| Të tjera...

Job Places

Ferizaj

Job Description

Shpallje për vend të lirë Pune

Initiative for Kosova Community (IKC), është OJQ vendore, me seli në Ferizaj, Rruga “Gjon Serreçi”, p. n. Në suaza të programit të saj, program i cili ka për qëllim, që në perspektiven afatgjate të kontribuoj në krijimin e kushteve dhe të ofroj mundësi për zhvillim të qëndrueshëm në viset rurale të Kosovës, rritjen e mirëqenies, krijimin e të hyrave dhe minimizimin e pabarazisë gjinore.

Shpall konkurs për një (2) vend të lirë të punës:

 • 1 – Asistente e Programit (f)
 • 1 –Zyrtar terreni (f)

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Identifikimi dhe zgjedhja e përfituesve të mundshëm të projektit,
 • Organizimi i aktiviteteve të projektit, trajnime dhe këshillime për fermerë, etj,
 • Mbledhja e shënimeve të rezultateve të projektit dhe përpunimi i tyre,
 • Raportimi për aktivitete dhe mbi problemet e shfaqura,
 • Kontribuoj në rritjen e anëtarësimit në organizatat e fermerëve dhe shoqatat e grave,
 • Kontaktoj qeveritë lokale/departamentet përkatëse dhe koordinoj veprimet e organizatës me zyrtarët komunal,
 • Raportoj në baza javore tek mbikëqyrësi i tij/sajë- asistenti i projektit,

Kualifikimet dhe Përvoja:

 • Të ketë diplomë universitare; në bujqësi/ekonomi apo filozofi
 • Njohuri mbi zhvillimet aktuale ekonomike dhe bujqësore në Kosovë,
 • Të ketë aftësi të mira organizimi, komunikimi, negocimi dhe menaxhimit të kohës,
 • Të ketë përgjegjësi në punë, korrektësi dhe imazh profesional,
 • Njohja e sh.mirë e gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar (pozita 1),
 • Përvoja në organizatat simotra është përparësi,
 • Kandidatët që vijnë nga regjioni ku implementohet projekti; (Ferizaj, Viti, Shtime dhe Lipjan), kanë përparësi
 • Të njohë punën me kompjuter dhe programet softuerike MS; Word, Excel, Outlook Power Point Access, etj,
 • Të ketë në posedim patentë shoferi te kategorisë B.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në dhe një letër motivimi deri më 13/09/2019, në adresën tonë postare: Rruga „Gjon Serreci“ p. n. 70000 Ferizaj, ose përmes e-mail: main@ngoikc.org; ose ekrem.bajrami@ngoikc.org

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook